Ontwikkelingen in Soedan [1]

i-010-019.jpg
Strijdbare demonstraties in Soedan. Rol van vrouwen zeer belangrijk (Foto: ZLV)

De afgelopen weken zijn we getuige geweest van een aantal belangrijke ontwikkelingen in Soedan, met name met betrekking tot de besprekingen tussen de Alliantie voor Vrijheid en Verandering en de Militaire Overgangsraad (MTC). [1] Tegelijkertijd spraken internationale en regionale spelers zich luider en duidelijker uit over hun standpunt ten aanzien van deze interne ontwikkelingen.

De EU eiste dat de MTC de macht zou overdragen aan de burgers en deed een beroep op meer rust en vrede tussen de twee belangrijkste krachten in het land. Terwijl de Arabische Liga de ontwikkelingen blijft beschouwen als een intern probleem, wat betekent dat ze geen standpunt inneemt, eiste ook de Afrikaanse Unie (AU) dat de MTC de macht op korte termijn aan de burgers overdraagt. De regeringen van Egypte, Saoedi-Arabië en de Emiraten (VAE) hebben hun interventie voortgezet, ter ondersteuning van de MTC en gericht tegen de overgrote meerderheid van de bevolking van Soedan. Turkije en Qatar, de vertegenwoordigers van de internationale organisatie Moslimbroederschap, hebben hun steun gegeven aan de overblijfselen van de politieke islam in het land.

Intern, in Soedan, zijn de pogingen om de gesprekken tussen de belangrijkste partijen, de MTC en de Alliantie voor Vrijheid en Verandering, voort te zetten in een impasse geraakt. De laatste gespreksronde had vooral betrekking op het document dat door de Alliantie werd gepresenteerd, met de voorstellen van de Alliantie over de bestuursorganen van het toekomstige Soedan. Deze voorstellen omvatten onder meer de oprichting van een presidentiële raad, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de regio's, een uitvoerende regering en een wetgevend orgaan, die samen als parlement met een toezichthouder zouden fungeren, gedurende de overgangsperiode van vier jaar, waarna nationale verkiezingen zouden worden georganiseerd. De MTC beloofde om op korte termijn met een reactie te komen op deze voorstellen. Echter, in plaats van een ontmoeting met de Alliantie te organiseren voor verder overleg, hield de MTC een week later een persconferentie waarbij haar vertegenwoordiger sprak over kwesties die niet in het document van de Alliantie stonden.

Dit is niet de eerste keer dat de MTC niet ingaat op de vraagstukken waarop zij een antwoord behoort te geven. In reactie op de wijze waarop de MTC het document en de voorstellen van de Alliantie heeft behandeld, hebben zowel de Alliantie als de Soedanese Communistische Partij verklaringen afgegeven waarin zij de houding van de MTC veroordelen.

In haar perscommuniqué verklaarde de Soedanese Communistische Partij dat de presentatie van het document aan de MTC niet was bedoeld om een algemeen debat te openen, maar om de taken van de presidentiële raad concreet te bespreken. Wat nodig is, is dat de MTC de macht overdraagt aan de door de Alliantie vertegenwoordigde burgerkrachten. Verder riep de SCP de revolutionaire krachten op om hun massa-acties voort te zetten, inclusief de sit-ins, en zich voor te bereiden op de volgende fase, waarin een algemene staking en burgerlijke ongehoorzaamheid worden georganiseerd.

In reactie op de door de MTC georganiseerde persconferentie bracht de Alliance een verklaring uit waarin zij haar teleurstelling uitsprak over de manier waarop de MTC het document en de voorstellen behandelde. De Alliantie herhaalde dat overleggen met de MTC alleen bedoeld waren om de overdracht van de macht te regelen, maar dat deze door de MTC werden misbruikt om het behalen van dat doel te vertragen. Het is duidelijk geworden dat deMTC met dergelijke tactieken probeert de revolutie te kapen en dezelfde rol speelt als de verdreven Albashir en zijn beleid overneemt. De Alliantie veroordeelt in haar verklaring dat de MTC kwesties als de relatie tussen de staat en religie aan de orde heeft gesteld. Dergelijke kwesties maakten geen deel uit van het document van de Alliantie en zouden moeten worden besproken in de constitutionele conferentie, die tijdens de overgangsperiode zal worden gehouden.

Uit de resultaten van de laatste besprekingen blijkt dat de MTC een gevaarlijk pad opgaat, dat leidt tot behoud van de volledige macht door de MTC en tot nieuwe niveaus van openlijke confrontatie met de massa's.

De oproep om een algemene politieke staking voor te bereiden en ten uitvoer te brengen en burgerlijke ongehoorzaamheid te ontketenen, is van vitaal belang, nu de fase is aangebroken van de strijd om het regime te ontmantelen en te vernietigen.

[1] De Soedanese president Omar Al Bashir kwam ruim dertig jaar geleden aan de macht door een staatsgreep. In april dit jaar werd hij door zijn eigen leger afgezet, nadat de protesten onder de bevolking tegen zijn regime steeds verder toenamen. Er werd een Militaire Overgangsraad (MTC) gevormd, met als doel te komen toe een overgangsregering. De protesten in het land zijn niet opgehouden, omdat het leger de macht nog niet heeft overgedragen aan de burgers en hun organisaties.

De protesten worden steeds meer georganiseerd vanuit de Alliantie voor Vrijheid en Verandering, een breed gedragen coalitie waarin politieke partijen, organisaties en vakbonden samenwerken.

Update 9 mei 2019
Door: Secretariaat van het Centraal Comité
Vertaling J.Bernaven.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019