Verklaring van Centraal Comité van TKP (Turkse Communistische Partij)

Het besluit van de Hoge Verkiezingsraad betekent het ontnemen van het stemrecht van de bevolking!

Erdogan heeft zíjn besluit genomen, nu zal het volk zelf een besluit nemen!

De Turkse Hoge Verkiezingsraad (YSK) heeft zijn beslissing bekendgemaakt. Om precies te zijn: het besluit van Erdogan om de uitslag te annuleren van de verkiezingen, die op 31 maart werden afgerond in Istanboel, wordt nu nog eens herhaald door de YSK. [1] & [2] Dat deze beslissing nu is genomen doet niets af aan het feit dat het besluit onwettig en onredelijk is.

Niemand kan anders beweren dan dat dit besluit niet een besluit is van de YSK maar een besluit van Erdogan. En de besluiteloosheid, die langer dan een maand heeft geduurd, werd niet veroorzaakt door de Verkiezingsraad maar door Erdogan.

Deze vertraging in het besluitvormingsproces van Erdogan en de uiteindelijke beslissing weerspiegelt de toenemende politieke crisis en de zwakheden van Erdogan, die het land naar willekeur regeert. Alle spelers binnen deze politieke context hebben al een positie ingenomen, met uitzondering van de mensen die naar eigen zeggen besluiten wanneer en zoals ze dat zelf willen. De hele kwestie heeft niets meer te maken met democratische verkiezingen, zelfs niet voor de vorm, of met de wil van de bevolking.

Resultaat is dat op 23 juni de stembussen weer worden opgesteld voor nieuwe verkiezingen voor de metropoolgemeente Istanboel [3]. Waarbij het als juist wordt voorgesteld om de partij van Erdogan aan de macht te laten en de YSK alleen de verantwoording voor de stembussen te laten nemen.

Hoewel we een positie innemen van politieke, ideologische en klassenoppositie, hebben we al aangekondigd dat Imamoglu de legitieme burgemeester van Istanboel was. We vinden dat elke benadering om dit feit te verbloemen onjuist is. De kwestie gaat feitelijk niet over het burgemeesterschap, maar is een poging van de politieke macht om het stemrecht van de bevolking af te breken, een recht dat een van de belangrijkste verworvenheden van de mensheid is. Het juiste antwoord hierop is het boycotten van deze onrechtmatige beslissing, wij roepen onze achterban op om in die lijn te handelen.

Omdat we weten dat een niet effectief initiatief tot een boycot alleen de regeringspartij ten goede zal komen, zullen we de ontwikkelingen volgen en ons definitieve besluit in lijn daarmee nemen. In elk geval handelt de TKP vanuit een krachtige lijn. Zehra Güner Karaoglu, de kandidaat in Istanboel van onze partij, zal zich niet kandidaat stellen bij de herstemming die is aangekondigd op 23 juni in Istanboel.

We roepen ons volk op om zich in deze situatie van toenemende economische en politieke crisis te organiseren en samen met de TKP te strijden, wat de enige optie is. We zullen niet laten gebeuren dat de reactie van mensen tegen de beslissing van de YSK verandert in pessimisme. Deze beslissing van de regerende partij is een teken van zwakte, niet van kracht.

Laten we niet vergeten: een verenigd volk zal nooit verslagen worden!

Noten:

[1] Op 31 maart 2019 werden in Turkije lokale verkiezingen gehouden. Afhankelijk van de omvang van de (deel)gemeenten konden kiezers daarbij stemmen voor meerdere bestuurders en raden, zoals burgemeesters voor de 30 metropoolgemeentes (waaronder Istanbul), burgemeesters voor (deel)gemeentes,gemeenteraadsleden, muhtars (buurtfunctionarissen) en leden van ouderenraden. (bron: diversen internet)
[2] De verkiezingen van 31 maart werden in Istanboel gewonnen door een kandidaat van oppositiepartij CHP, Ekrem Imamoglu. Die was al geïnstalleerd als burgemeester. Volgens Erdogan zijn er bij de verkiezingen onregelmatigheden geconstateerd (verkiezingsmedewerkers die geen ambtenaar waren, niet ondertekende uitslagformulieren). Hij zei dat de "georganiseerde misdaad" invloed had gehad op de stemming. Maar ook na hertellingen en bezwaarprocedures bleek dat Imamoglu de verkiezingen had gewonnen. Deze stap, het annuleren van de verkiezingen, was de allerlaatste mogelijkheid voor de AKP om de uitslag van de verkiezingen tegen te gaan. (bron: nos.nl) Imamoglu was de gezamenlijke burgemeesterskandidaat van de Republikeinse Volkspartij (CHP) en de IYI-partij (in 2017 ontstaan door een splitsing van de extreemrechtse Partij van de Nationalistische Beweging). (bron: wikipedia)
[3] De metropoolgemeente Istanboel (waar Erdogan in 1994 als burgemeester zijn politieke loopbaan begon) heeft een zeer belangrijke plaats in de lokale administratieve en bestuurlijke organisatie van Istanboel. Het verantwoordelijkheidsdomein omvat het volledige provinciegebied, dat een totale oppervlakte van 5.343 km2 beslaat, ca. 14.600.000 inwoners heeft, 25 gemeentelijke bedrijven en twee subsidiaire openbare nutsbedrijven beheert. In totaal 43.500 werknemers in dienst van de metropoolorganisatie, die verantwoordelijk is voor onder meer milieu, aardgasvoorziening, energie, infrastructuur, planning en ontwikkeling, IT, transport, gemeenschapsdiensten, beroepsonderwijs, gezondheidswelzijn, eten & catering, cultuur, toerisme, EU-projecten etc. (bron: roadmapsforenergy.eu)

Bron: TKP, 7 mei 2019, vertaling J. Bernaven.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019