Verklaring van de revolutionaire regering van Cuba

Redactie buitenland

Cuba laat zich niet intimideren door de aanscherping van de blokkade. De revolutionaire regering van de Republiek Cuba keurt maatregelen die de VS op 4 juni jl. hebben aangekondigd met klem af. Daarmee wordt de economische blokkade herbevestigd die Cuba al 60 jaar is opgelegd ten koste van de Cubaanse economie.

Volgens berekeningen uit 2018 bedraagt het verlies van Cuba hierdoor zo'n 134 miljard dollar in huidige prijzen en komt het meer in de buurt van 933 miljard als je rekening houdt met de waardevermindering van de dollar ten opzichte van de waarde van goud op de internationale markt.

Op basis van de huidige informatie wordt verwacht dat deze aanscherping, die per 5 juni van kracht zal worden, zal leiden tot een uitbreiding van de restricties voor Amerikaanse burgers die naar Cuba willen reizen. Daarnaast zal er sprake zijn van een absoluut verbod voor alle soorten schepen uit de Verenigde Staten en geldt er voor cruiseschepen per onmiddellijke ingang een verbod om Cuba te bezoeken.

Het onderliggende doel is nog altijd om Cuba te dwingen politieke concessies te doen. Het middel dat hiervoor wordt gebruikt is de verstikking van de economie en het benadelen van de bevolking. In dit specifieke geval beogen de maatregelen ook te voorkomen dat het Amerikaanse volk de Cubaanse realiteit kan zien, omdat dit afbreuk zou doen aan het beeld dat van ons land gecreëerd wordt middels lasterlijke propaganda.

Het zijn acties die geen rekening houden met de mening van de meerderheid van de Amerikanen, die wel degelijk de wens hebben om Cuba te leren kennen en vrij te kunnen reizen. Dit blijkt uit het aantal van maar liefst 650.000 die ons in 2018 bezochten, naast nog eens een half miljoen Cubanen die in de Verenigde Staten wonen.

Op 17 april jl. heeft de nationale veiligheidsadviseur John Bolton, tijdens een anti-Cubaans optreden te kennen gegeven dat zijn regering zou aansturen op het beperken van niet-familie gerelateerde reizen naar Cuba. Hierbij waren o.a. de huurlingen aanwezig die in de strijd bij Playa Giron (varkensbaai) zijn verslagen en ook familieleden van de handlangers van de tirannie van Fulgencio Batista. Het is bekend dat deze persoon erin geslaagd is het buitenlandse beleid van de Verenigde Staten over te brengen naar het westelijk halfrond, wat een zeer grote bedreiging vormt voor de vrede en stabiliteit van de hele regio.

De Verenigde Staten streven nog altijd de Monroe-doctrine na, waarmee ze de soevereine gelijkheid en het recht op zelfbeschikking van elk land op het halfrond proberen te ontkennen. De recente aanvallen tegen Cuba worden beargumenteerd met nieuwe voorwendsels. Het meest beruchte voorwendsel is de lasterlijke beschuldiging dat Cuba militair ingrijpt in Venezuela. Een leugen die publiekelijk en consequent is afgewezen door de Cubaanse regering.

Ze gaan zelfs zo ver te suggereren dat Cuba bereid zou zijn de overtuigingen en principes te verloochenen die altijd voorop hebben gestaan in het buitenlands beleid van de Cubaanse revolutie. Te suggereren dat onderhandeld zou kunnen worden over de draconische en criminele maatregelen van de economische blokkade.

De verbondenheid die Cuba voelt met de grondwettelijke president van Venezuela Nicolás Maduro Moros, met de Bolivariaanse revolutie en de eenheid van haar leger en het volk, is niet onderhandelbaar. De meer dan 20.000 Cubaanse medewerkers die vrijwillig en onzelfzuchtig sociale diensten verlenen in dat land, de meesten in de gezondheidssector, zullen daar blijven zolang het Venezolaanse volk hen verwelkomt. Samenwerkend met die zusternatie.

Voor Cubanen is verraad geen optie. Ons gevecht is 150 jaar geleden begonnen toen we vochten voor onze onafhankelijkheid. Sinds die eerste dag worden we continu geconfronteerd met de hegemoniale ambities van het Amerikaans imperialisme.

Cuba zal zich niet laten intimideren, noch afleiden van de essentiële en dringende taken van de ontwikkeling van onze economie en de opbouw van het socialisme. Nauw verenigd, zullen we de meest uitdagende tegenslagen het hoofd kunnen bieden. Ze kunnen ons niet verstikken of tegenhouden.

Havana, 5 juni 2019, ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Cuba, vertaling Eva Bartiema/Willem Veldhoven-Holanda pro Cuba.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019