Weg met het racistisch nikab-verbod

i-001-002.jpg

Tycho Bear

Sinds 1 augustus is er een boerkaverbod in Nederland. Dit verbod is er gekomen nadat in 2005 een motie van Wilders werd aangenomen. Wederom is er een debat op gang gekomen dat racisme normaliseert door discussie over een probleem dat helemaal niet bestaat. Zogenaamd moet de communicatie in de zorg, in het openbaar vervoer en in het onderwijs verbeteren, terwijl de mensen die in die branches werken en ermee te maken hebben gehad, aangeven dat het geen probleem is. Er zijn dan ook maar ongeveer 200 vrouwen (0,001% van de bevolking) die een nikab (dat is de eigenlijke naam van waarover het gaat) dragen.

Toen Wilders in 2005 met een verbodsmotie kwam, was het specifiek als anti-islam bedoeld. Sindsdien is de PVV alleen maar extremer geworden in haar uitspraken. We zien hoe een expliciet racistische motie langzaam, met tal van onzinargumenten, gemaakt wordt tot een motie die over emancipatie zou gaan. Zogenaamde feministen en tal van mannen die claimen voor vrouwenrechten op te komen zijn ook voorstander van deze wet omdat de 'boerka' en de islam vrouwen zou onderdrukken. Dit is de paternalistische en racistische visie van feminisme in Nederland. Voornamelijk witte feministen weten wat niet-witte vrouwen onderdrukt, want zij zijn zogenaamd al zo geëmancipeerd. Het beeld van de onderdrukte moslimvrouw is dan ook wat burgerlijke kranten maar al te graag produceren.

Lenin leerde ons al dat we de verdedigers moeten zijn van het onderdrukte geslacht, geloof of 'ras'. Het is opvallend dat de meeste van de witte feministen die het hebben over het onderdrukken van vrouwen door de islam het niet hebben over racisme op de arbeidsmarkt, waardoor islamitische vrouwen al minder kans op werk hebben. Het is inmiddels een jaarlijkse traditie om hier studies over te produceren, maar concrete acties hiertegen ho maar. Van alle EU-lidstaten vinden moslims dat ze in Nederland het meest gediscrimineerd worden. Ook wordt bijvoorbeeld niet genoemd het institutioneel racisme, waardoor de belastingdienst alleen niet-witte mensen als fraudeurs zag en er geen gebruik van kinderopvang gemaakt kon worden. Wanneer er over onderdrukking van moslima's wordt gesproken dan wordt ook het toenemend geweld, aangewakkerd door de media en politici, structureel genegeerd.

De angstgevoelens die ons worden aangepraat door de media van de heersende klasse en het bestrijden van het zogenaamde gevaar van de islam gaan de problemen van de arbeidersklasse niet oplossen. Sterker nog racisme is één van de succesvolste manieren van het kapitaal om de klassenstrijd op een laag pitje te houden. De specifieke onderdrukking van werkende vrouwen gaat onder het kapitalisme ook niet opgelost worden en een discussie voeren of de nikab wel of niet onderdrukkend is voor vrouwen, is dan ook een afleidingsmanoeuvre en een manier om de discussie over vrijheid te kaderen binnen de kapitalistische maatschappij.

Zolang kapitalisme bestaat, blijft extreem-rechts met zijn openlijk seksisme bestaan omdat de achterliggende ideologie van seksisme een fundamenteel onderdeel is van klassenmaatschappijen en dus ook van het kapitalisme. Zolang er werkloosheid, baanonzekerheid en armoede bestaan, zaken die werkende vrouwen harder treffen en noodzakelijk zijn onder kapitalisme, kan er geen vrijheid zijn. Voor echte vrijheid voor werkende vrouwen en mannen, ongeacht religieuze voorkeur, is socialisme nodig. Het boerkaverbod draagt daar niet aan bij. Sterker nog het verdeelt de arbeidersklasse alleen maar, omdat het inspeelt op de islamofobe onderbuikgevoelens. Daarom weg met het racistische boerkaverbod.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019