Van de redactie

i-002-007.jpg
Demonstranten op 17 augustus jl. in Hongkong die steun betuigen aan de politiek van hun regering. (Foto: ZLV)

De kapitalistische crisis leidt tot verharding van de onderlinge concurrentiestrijd, alleen door miljardensteun via centrale bankiers aan bedrijven en staten blijft het kapitalistische systeem nog overeind. Westerse landen, onder leiding van de VS, proberen zich te 'bevrijden' van de groeiende concurrentie door landen als China en Rusland, nu het steeds meer gaat om puur overleven. De VS trachten, vaak samen met de marionetten in het Verenigd Koninkrijk, bovendien hun 'traditionele' machtsposities in de wereld te behouden, zoals in Latijns-Amerika, Azië en het Midden-Oosten. Overal neemt de oorlogsdreiging toe, nu de economische oorlogsvoering vaak de gewenste doelen niet bereiken en de onderlinge concurrentie verhardt.

Er is sprake van meerdere actuele en gevaarlijke brandhaarden, zoals in de Golf-regio, Hongkong, Venezuela en aan de Russische grenzen. Het zijn de uitingen van de afkalvende macht van het westerse imperialisme.

De angst voor revoltes en georganiseerd verzet bepaalt steeds meer het politieke en militaristische optreden van de kapitalisten, die verwikkeld in onderlinge gevechten, trachten binnenlands de touwtjes in handen te houden, maar er niet in slagen hun bevolkingen tevreden te stellen. De groeiende tegenstellingen tussen rijk en arm, tussen bezitters van grond, kapitaal en productiemiddelen aan de ene kant en de massa van loon- en uitkeringsgerechtigden anderszijds leiden steeds meer tot onrust en vormen van verzet. Uitsmeren van de 'pijn' is de nieuwe aanpak; een explosieve uitbraak van georganiseerde volkswoede moet hoe dan ook worden voorkomen.

De analyses over de noodzaak van veranderingen zijn talloos, maar bijna allemaal bínnen het kapitalistiche systeem. Nieuwe begrippen zoals 'marktkapitalisme', of 'casinokapitalisme' duiken op nu het begrip 'neoliberalisme' achterhaald is. Maar ondanks al deze afleidingspogingen komt het kapitalistische systeem steeds meer ter discussie te staan als achterhaald en schadelijk voor de massa van de mensheid in alle delen van de wereld. De kloof in de levensverwachting groeit. Het pensioenakkoord is door de economische ontwikkelingen alweer achterhaald. Er is al jaren geen sprake meer van koopkrachtverbetering.

Tot op heden is het kapitalisme er nog in geslaagd om het enige alternatief, socialisme, nog te criminaliseren, zoals bijvoorbeeld nu in Hongkong gebeurt, waar geen 'vrijheid en democratie', geen mensenrechten zouden zijn. Begrippen die vooral kunnen aanslaan bij manipuleerbare jongeren zonder al te grote politieke en economische kennis.

De VS en hun marionetten zijn vast van plan hun mondiale hegemonie overeind te houden. Nu het Chinese staatssysteem effectiever blijkt dan het westerse en de kans op wijzigingen van de mondiale krachtsverhoudingen snel toeneemt wordt het gevecht tussen de maatschappelijke en politieke systemen harder en openlijker. Het gebruik van officieel en officieus fake-nieuws en nepvideo's maken dat er continue sprake is van verwarrende berichtgeving, van hele leugens en halve waarheden. Gaat het nu bijvoorbeeld economisch wel of niet goed in Nederland? Het antwoord is duidelijk nee, maar in de media wordt een sluier van optimisme gesponnen. Cyber-aanvallen door de machthebbers zijn aan de orde van de dag. Het bezit en gebruik van hoogwaardige technische kennis is allang een onderdeel van de (economische) oorlogsvoering. Het gebruik van drones is alleen maar één voorbeeld. Illegale inbeslagname van kapitaal en goederen, blokkades en andere vormen van economisch geweld zijn aan de orde van de dag en worden niet meer gezien als plundering en diefstal, maar als geoorloofde middelen om landen te onderwerpen. Criminelen als Trump doen zich voor als strijders voor vrede en gerechtigdheid.

De affaire rond Epstein en zijn vriendenkring toont nog eens hoe verdorven het systeem is geworden. Maar dat was altijd al zo bij de heersende kapitalistische klasse. Nixon en Reagan lachten in 1971 al om de 'apen' uit Afrika, als ze het hadden over politici uit dat continent, geheel in de stijl van de Ku Klux-Klan-beweging (KKK) in het zuiden van de VS die zwarte mensen (en vrouwen) zagen als minderwaardig. Kapitalisme en imperialisme zijn racistische en seksistische systemen.

Op 15 augustus jl. werd weer gevierd dat de Japanners zich op 15 augustus 1945 overgaven. Nog steeds is geen aandacht voor het slavernijverleden in koloniaal Indië en niet voor het leed van de ontheemden die gedwongen naar Nederland werden verscheept. Nog altijd erkent Nederland niet dat onder leiding van Hatta en Soekarno twee dagen later de onafhankelijkheid van Indonesië werd uitgeroepen. Scandalig. Het schandalige koloniale verleden in Nederlands-Indië verdient veel meer aandacht.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, zoals 'Zombies, actiehelden en andere nonsens ontstijgen' (Zoltan Zigedy), '12 stappen naar regime change' (Vijay Prashad), 'Jeffrey Epstein, Chinatown en ogen dicht', Greg Godels, 'onzichtbaar kolonialisme als oorzaak om te vluchten' (Arnold Schölzel) en 'sociale gevolgen van de wereldorde vanuit Arabisch perspectief' (dl 3/slot) (Alfadel Chalak).

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Deze keer op de website:

  1. Herhaling van oproep Heberprot: https://youtu.be/16w_Qhii02Q,
  2. 25 jr onvoorwaardelijke liefde voor Cuba (1994-2019): compilatie films,
  3. Analyse van SUCI-C (dl 2 en slot), vertaling Christiaan Caspers,
  4. Steve Bannon en Guo Wengui, vertaling J. Bernaven.

Manifest nr. 08/2019 verschijnt op donderdag 26 september 2019.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019