Communistische Partij van Venezuela (PCV) verwerpt en veroordeelt categorisch de uitbreiding van de economische blokkade van de VS tegen Venezuela

i-010-019.jpg
PCV demonstreert in Caracas tegen het imperialisme en voor sociale gerechtigheid en vrede. (Foto PCV)

Redactie buitenland

Het Internationaal Bureau (DPI) van de Communistische Partij van Venezuela (PCV) verwerpt en veroordeelt categorisch de nieuwe economische sancties die door de regering van de VS worden opgelegd aan de Venezolaanse staat.

"Als gevolg van de steeds duidelijker wordende misstap van het 'Guaido experiment' en de staatsgreep geregisseerd door het Witte Huis, tegen de Bolivariaanse regering, heeft president Trump besloten om de financiële en economische blokkade op te schroeven, evenals de imperialistische oorlogsretoriek tegen ons land," aldus Carolus Wimmer, internationaal secretaris van de PCV.

"Deze maatregelen hebben ook tot doel om de plundering te legaliseren van bezittingen van Venezolanen in andere delen van de wereld, zoals dat het geval is met de activa van Petroleos de Venezuela (PDVSA) en de Centrale Bank van Venezuela. De Trump-regering doet haar voordeel met de laatste dagen van de valse interim-regering", benadrukte Wimmer.

"Wij waarschuwen de internationale gemeenschap, en in het bijzonder de landen in onze regio, dat de positie die Washington inneemt de vrede van alle Latijns-Amerikaanse landen in gevaar brengt. Militaire agressie tegen Venezuela kan onvoorstelbare gevolgen hebben zowel op als buiten het continent. En de stabiliteit van de oliemarkt staat ook op het spel", merkte hij op.

"Wij waarderen de steun van diverse partijen en organisaties over de hele wereld, die uiting hebben gegeven aan hun afwijzing van de nieuwe aanvallen van financieel terrorisme, geregisseerd door de regering Trump", bedankte Wimmer.

"De aanscherping van de financiële blokkade tegen de regering van Venezuela maakt het lijden van de bevolking alleen maar erger, en draagt absoluut niet bij aan een vreedzame oplossing van het binnenlandse conflict", voegde hij toe.

"Het eerste gevolg van deze onjuiste dwangmaatregelen en illegale politiek van de VS is het uitstel van de gesprekken in Barbados. Je kunt geen dialoog voeren met iemand die meer maatregelen eist tegen de eigen bevolking", zei Wimmer. [nvdr: in Barbados hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden tussen de Venezolaanse regering en de oppositie van Venezuela aangevoerd door Guaido, als vervolg op gesprekken in Oslo in mei dit jaar. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd niet deel te nemen aan de gesprekken die gepland staan voor augustus]

"De PCV roept op tot de hoogste vorm van civiel-militaire, anti-imperialistische eenheid van mensen die vrede willen. Wij zullen doorgaan met de activiteiten om het Anti-imperialistische en Antifascistische Volksfront te versterken en de steun voor de uitvoering van een collectief plan voor de patriottische, democratische en revolutionaire organisaties ter verdediging van de natie", zei Wimmer tot slot.

Bron: PCV, DPI-pers, Caracas 8 augustus 2019, vertaling J. Bernaven.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019