Van de redactie

i-002-009.jpg
Medewerkers van het Haga-ziekenhuis in Den Haag roepen op de landelijke acties voor een goede cao te steunen. (Foto: Manifest/WvdK)
i-002-007.jpg i-002-008.jpg

De kapitalistische crisis leidt tot verharding van de onderlinge concurrentiestrijd, alleen door miljardensteun via centrale bankiers aan bedrijven en staten blijft het kapitalistische systeem nog overeind. Dat geldt ook voor Nederland ten tijde van Prinsjesdag, de Algemene Beschouwingen en de rest van het jaar. De Algemene Beschouwingen stonden dit jaar tenminste vocaal mede in het teken van de brute moord op strafrechtadvocaat Derk Wiersum. Met de moord zou ook de Nederlandse rechtsstaat plotseling aangevallen zijn. Over welke rechtsstaat wordt dan gesproken?

De staat die Salafisten toestaat leugens, gevaarlijke en moorddadige denkbeelden uit Saoedi-Arabië te verspreiden? En er alleen mondjesmaat wat tegen doet omdat de vrijheid van (godsdienst)onderwijs heilig verklaard is en met Saoedi-Arabië handel wordt gedreven.

De staat die babbelt over drugsoverlast en acties tegen de productie en verspreiding van drugs, maar geen menskracht wil leveren om de drugscriminaliteit daadwerkelijk aan te pakken. Nederland als doorvoerhaven.

De staat die toestaat dat het Koninklijk Huis zich op legale en illegale wijze blijft verrijken, desnoods met dubbele boekhoudingen en toelaat dat vertegenwoordigers van dat Huis, met of zonder baard, met enige regelmaat zalvende speeches mogen houden voor 'het volk'.

De staat die, geholpen door een leger van Zuidas-juristen, lucratieve fiscale constructies aanbiedt aan multinationale ondernemingen, zoals recent weer aan de tabaksindustrie die duizenden doden veroorzaakt, maar wel miljardenwinsten boekt. Nederland als paradijs voor het grootkapitaal. De staat waarin regering en oppositie moeiteloos in elkaars armen liggen te kronkelen als de kapitalistische crisis dreigt steeds meer mensen van hun zogenaamde rechtsstaat te vervreemden en het kapitalistische systeem zelf ter discussie wordt gesteld door steeds meer delen van de bevolking.

De staat die het pensioenbezit, het uitgestelde loon, van werkenden wil ontvreemden door de gevolgen van de huidige lage rentestand te accepteren als basis voor de pensioenen, terwijl die rentestand het gevolg is van politieke maatregelen, dus veroorzaakt door degenen die nu beweren dat die rente in steen is gebeiteld, vastgenageld door Draghi en consorten.

De staat die, behalve door vertegenwoordigers van de Partij van de Dieren in het europarlement, stemde voor een resolutie waarin de Europese geschiedenis wordt verdraaid.

Het voert te ver om de lijst nog verder aan te vullen. Misschien is er wel sprake van teveel schijnheiligheid in dit land, waarin koopman en dominee elkaar schijnbaar moeiteloos aanvullen.

Tot op heden is het kapitalisme er nog in geslaagd om het enige alternatief, socialisme, te criminaliseren, zoals bijvoorbeeld nu in Hongkong gebeurt, waar geen 'vrijheid en democratie', geen mensenrechten zouden zijn. Begrippen die vooral kunnen aanslaan bij manipuleerbare jongeren zonder al te grote politieke en economische kennis. De angst voor revoltes en georganiseerd verzet bepaalt steeds meer het politieke en militaristische optreden van de kapitalisten, die verwikkeld in onderlinge gevechten, trachten binnenlands de touwtjes in handen te houden, maar er niet in slagen hun bevolkingen tevreden te stellen. De groeiende tegenstellingen tussen rijk en arm, tussen bezitters van grond, kapitaal en productiemiddelen aan de ene kant en de massa van loon- en uitkeringsgerechtigden anderzijds leiden steeds meer tot onrust en vormen van verzet. Het rommelt in het onderwijs, bij de pensioengerechtigden, in de gezondheidszorg, in het openbaar vervoer, bij de politie op straat, en in nog veel meer sectoren van de samenleving. De nieuwe aanpak bestaat eruit de geplande bezuinigingen vooruit te schuiven, de 'pijn' uit te smeren en kleine toegevingen te doen. De nieuwe 'zogenaamd sociale' aanpak. Een explosieve uitbraak van georganiseerde volkswoede moet hoe dan ook worden voorkomen.

Centraal in de overlevingsstrategie van het kapitalistische Westen staan de voortdurende aanvallen op de communistische ideologie, restanten van het communistische verleden en de strijd tegen landen met socialistische regeringen. Door communisme en fascisme op één hoop te gooien en de geschiedenis voortdurend te vervalsen wordt - voorlopig - verwarring gezaaid. De rechtse media maken er op dit moment gewag van dat 'onze vrijheid' te danken zou zijn aan het moedige optreden van de westerse geallieerden en de moedige Engelandvaarders, zonder erop te wijzen dat het Rode Leger Berlijn al bijna had ingenomen voor de westerse geallieerden, toen bondgenoten van de Sovjet-Unie, in de strijd tegen de fascistische geallieerden, aan hun opmars begonnen. Alles bedoeld om de Europese geschiedenis te vervalsen en een onjuist toekomstbeeld uit te storten over de bevolking in Europa. Ook halve waarheden zijn leugens.

Er is sprake van meerdere actuele en gevaarlijke brandhaarden, zoals in de Golf-regio, Hongkong, Venezuela, Cuba en aan de Russische grenzen. De Amerikaanse handelsoorlog met China wordt voortgezet. Het zijn de uitingen van de afkalvende macht van het westerse imperialisme.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, zoals 'Fascisme, laten we duidelijk zijn' (Zoltan Zigedy), 'Klassen in het kapitalisme' (Thomas Goes), 'Wat gebeurde met Jeffrey Epstein', (Greg Godels).

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Deze keer op de website:

  1. Herhaling van oproep Heberprot.
  2. 25 jr onvoorwaardelijke liefde voor Cuba (1994-2019): compilatie films.

Manifest nr. 09/2019 verschijnt op donderdag 21 november 2019. We slaan nog een keer over in oktober.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019