Verklaring van de Communistische Partij van Arbeiders in Spanje (PCTE): Sociaaldemocraten laten het afweten bij regeringsformatie

i-011-021.jpg
Bezoek van sociaaldemocratische premier Pedro Sanchez aan koning Felipe VI op 17 september, vlak voor val regering. (Foto: ZLV)

Gisteravond (17-09-2019) werd duidelijk dat er, omdat de sociaaldemocraten er niet in geslaagd zijn een nieuwe regering te vormen, op 10 november nieuwe algemene verkiezingen gehouden zullen worden.

In antwoord op deze ontwikkeling kondigt de Communistische Partij van Arbeiders in Spanje (PTCE) haar deelname aan deze verkiezingsronde aan, en legt zij de volgende overwegingen voor aan de arbeiders (m/v):

  1. Meteen na de motie van wantrouwen waarmee Pedro Sánchez in 2018 premier werd, en opnieuw na de algemene verkiezingen van 28 april, waarschuwde de partij de arbeiders- en volksbeweging dat de sociaaldemocraten volstrekt onbetrouwbaar zijn. De sociaaldemocraten verbraken hun verkiezingsbeloften door weldra water bij de wijn te doen, en bedreven van meet af aan een symboolpolitiek die bedoeld was om hun werkelijke programma - het handhaven van het kapitalisme, tegen de belangen van de arbeidersmeerderheid in - onzichtbaar te maken.
  2. Na de afgelopen algemene verkiezingen waren we getuige van een onsmakelijke vertoning: de Sociaaldemocratische Arbeiderspartij (PSOE) en Unidas Podemos gingen enthousiast in gesprek over de formatie en de ministeriële zetelverdeling, zonder enige uitleg richting het volk over de kaders waarbinnen de discussie over het programma plaatsvond. Het verdelen van de macht kreeg voorrang boven het politieke proces dat de discussie had moeten leiden.
  3. In de afgelopen maanden verlaagde de Spaanse bourgeois-politiek tot een ordinaire imagostrijd. In het vooruitzicht van nieuwe verkiezingen ging het in beide partijen er vooral om, zichzelf in een zo gunstig mogelijke positie te manoeuvreren. Dit was de inzet van de haastige voorstellen die Unidas Podemos en Ciudadanos op het laatste moment nog indienden. En de strategische weigering van de PSOE om op die voorstellen in te gaan was ingegeven door het al lang genomen besluit om het op een nieuwe verkiezingsstrijd aan te laten komen.
  4. Nieuwe verkiezingen zijn, in het licht van de ingewikkelde politiek-economische situatie van vandaag de dag, de voorkeursoplossing van de invloedrijkste sector van de Spaanse bourgeoisie. Alle pijlen wijzen op de korte tot middellange termijn, naar een nieuwe kapitalistische crisis waarvoor de werkende klasse, net als voor de vorige crisis, zal opdraaien. De nieuwe kapitalistische regering-in-wording stuurt onherroepelijk aan op significante bezuinigingen die eens te meer ten koste zullen gaan van onze levens- en arbeidsomstandigheden.
  5. Zoals we al zo vaak en telkens opnieuw hebben opgemerkt: binnen het kapitalisme is er geen uitweg voor de arbeidersklasse. Te midden van het gebakkelei rondom de formatie van wéér een kapitalistische regering heeft de PCTE intensief campagne gevoerd voor het herroepen van de arbeidsmarkthervormingen - zowel die van de PSOE en de Volkspartij (PP). Dit is een eerste stap, die uiteindelijk moet leiden tot de herovering van Spanje door de werkende klasse, een einddoel dat alleen gerealiseerd kan worden als de arbeiders en het volk hun strijd op alle fronten met verdubbelde inzet voortzetten.
  6. Op de weg naar dat einddoel is de herhaling van de algemene verkiezingen een zoveelste confrontatie tussen de politieke krachten die het kapitaalondersteunen - of ze zich nou conservatief, liberaal of sociaaldemocratisch noemen - en de mensen die van hun arbeid leven. Voor de komende verkiezingen wenden wij ons tot de brede arbeiders- en volksmeerderheid, tot werkende vrouwen, tot de jeugd en de pensioengerechtigden, de werklozen en de beroepsgroepen die aan proletarisering onderhevig zijn, kortom, tot iedereen die van zijn of haar arbeid leeft: kies datgene wat nodig is!
  7. Wat nodig is, vandaag de dag, is: bouwen aan een land voor de werkende klasse. De eerste stap: alle krachten bundelen - in de politiek, de bonden, de studenten- en vrouwenbeweging, enzovoort. Het intensiveren van het activisme en de strijd om onze belangen in alle sectoren. Het vormen van een tegenwicht tegen het kapitalisme, zodat de arbeiders en het volk weerstand kunnen bieden aan alle vormen van kapitalistisch bestuur, aan iedere aanval van kapitalistische regeringen.
  8. De Communistische Partij van Arbeiders in Spanje zal zich met al haar energie inzetten voor dit proces, dat de enige en noodzakelijke weg is naar een sociaal-communistische omwenteling ten bate van de arbeider. We roepen iedereen op om de gelederen van de Communistische Partij te versterken. We roepen iedereen op om te breken met de politiek van het mogelijke, en van 'het mindere van twee kwaden'. We roepen de arbeidersklasse en de volksbewegingen op om te kiezen voor wat nodig is.

Het Politiek Bureau van de PCTE, Madrid, 18 september 2019, vertaling Christiaan Caspers.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019