Op 6 januari is Jos Lensink overleden

i-002-006.jpg
Op zaterdag 11 januari vond begrafenis plaats onder zeer grote belangstelling. De NCPN werd vertegenwoordigd door Rinze Visser en Jan Ilsink. (Foto: Martijn Elzinga)

Jos was een markante kameraad, die vanaf het begin zeer kritisch en argwanend stond tegenover de 'vernieuwing' van de CPN in de jaren '80. Hij zag in het loslaten van de theoretische beginselen van het socialisme de opmaat van opheffing van de communistische partij. Jos maakte deel uit van degenen die daarin niet meegingen, een communistische partij overeind wilden houden en uiteraard nieuwe wetenschappelijke inzichten, getoetst aan de grondslagen van het marxisme-leninisme, integreren in de socialistische wereldbeschouwing. De theoretische 'begeleiding' van Jos, filosoof, was in deze overgang van CPN, via VCN naar NCPN van groot belang. Zowel praktisch in zijn bijdragen aan het opstellen van een beginselprogramma als aan het ontwikkelen van eigenwaarde van de voortzetting van deze, gehoonde en vaak gedemoniseerde, politieke formatie.

Door de ziekte die Jos trof moesten veel plannen van hem en zijn partner Corry worden bijgesteld. Een tijd van aanpassen aan de nieuwe moeilijke omstandigheden brak aan, waarbij een positieve kijk op het leven goed van pas kwam. Het belemmerde wél de mogelijkheden om de resultaten van zijn denkvermogen te delen met de partij. De revolutionaire ontwikkelingen in de eerste decennia van het millennium: technologische en productieve, de groeiende financiële dominantie door het kapitaal van de hele samenleving en de veranderende internationale verhoudingen; Jos was er mee bezig en onderkende de hoofdtegenstellingen. Het onvermogen om zijn analyses en gevolgtrekkingen effectief te kunnen overbrengen, was in toenemende mate voor ons allemaal een moeilijk te nemen drempel.

Wij zullen zijn scherpe denkvermogen missen. Maar vooral ook een heel innemend mens, een fijne kameraad!


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019