Van de redactie

i-002-009.jpg i-002-007.jpg
De terreur van rebellerende groepen in Hongkong is buitengewoon gewelddadig, bedoeld om het land economisch kapot te maken en niet gericht op het vinden van oplossingen. (Foto's: Manifest\RG)
i-002-008.jpg
Na de rechtse coup in Bolivia blijven grote delen van de bevolking zich verzetten. (Foto: ZLV)

CJB en NCPN organiseerden op 14 december jl. een goedbezochte openbare bijeenkomst in Amsterdam. Waarover elders in de krant meer. In ons land komen de voorbereidingen op de komende verkiezingen al aardig op stoom. De verschillen tussen de coalitiepartners worden opgeblazen, het toneel kan beginnen. Elders in de wereld ziet het er steeds gevaarlijker uit. Het Midden-Oosten was, is en blijft een gevaarlijk geopolitiek kruitvat. Waar olie (en andere belangrijke grondstoffen) voorhanden is, komen rovers kijken of er wat te stelen valt. De VS en hun westerse bondgenoten blijven ook elders stoken: In Zuidoost-Azië is het met name China waarop de pijlen zijn gericht, direct en indirect. De criminalisering van Rusland en Poetin gaat onverstoorbaar verder. In de 'achtertuin' van de VS nemen de spanningen toe en worden met name Cuba en Venezuela in de Yankee-tang genomen. Redenen genoeg voor grote zorgen en toenemend verzet.

Het Trump-tijdperk leidt tot steeds grotere kans op oorlogen en verhoogt overal waar 'America First' zich vertoont tot spanningen en aanvallen op alle verworvenhden van de bevolkingen in die staten. In tal van landen neemt echter het verzet tegen de barbaarse aanvallen op de rechten en verworvenheden van de bevolking toe.

Linkse partijen kunnen nog onvoldoende profiteren door interne tegenstellingen en organisatorische zwakte. Maar zij versterken zich op veel plaatsen ideologisch door goede analyses te maken over de huidige ontwikkelingen. We leven in een periode waarin de afspraken die na WOII zijn gemaakt worden tenietgedaan. Zeker nu de Sovjet-Unie en haar bondgenoten de eerste slag hebben verloren. Voorlopig kan er daarom nog onvoldoende gebruik worden gemaakt van de structurele crisis van het kapitaal en gaan ultrarechtse nationalisten en opportunisten tijdelijk aan de haal met de toenemende mogelijkheden om met het kapitalisme af te rekenen.

Maar het verzet groeit en wordt robuuster. Er komt een einde aan de vanzelfsprekendheid van inleveren, privatiseren en marktwerking. De schadelijke gevolgen van het neoliberale (kapitalitische) regeringsbeleid worden steeds duidelijker en de roep om veranderingen neemt toe. Maar de kapitalisten wentelen inmiddels de financiële gevolgen van de noodzakelijke crisismaatregelen zoveel mogelijk af op de bevolking. Maar de geloofwaardigheid van politici die het kapitalistische systeem draaiend houden kalft snel af. In steeds meer landen komen mensen in verzet en neemt de roep om veranderingen toe. Frankrijk, Chili, Libanon, Irak zijn daar een paar voorbeelden van.

Al deze ontwikkelingen leiden tot steeds meer nervositeit onder (delen van) de heersende klasse en groeiend inzicht onder de werkende klasse over de noodzaak van georganiseerde klassenstrijd. De kapitalistische crisis vervreemdt steeds meer mensen van de zogenaamde rechtsstaat. Het kapitalistische systeem zelf komt steeds meer ter discussie te staan. Het verval van het kapitalisme gaat schoksgewijs, maar gelijdelijk. De opbouw van het georganiseerde verzet ook, maar gestaag.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, zoals 'De verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Cuba over de de strijd tegen imperialisten en oligarchen in Latijns-Amerika', het tweede en laatste deel van 'De opkomst van rechts' (John Bellamy Foster en Farooque Chowdhurry) en 'Het tweede en laatste deel van opmerkingen n.a.v. het debat over slavernijin Nederland' (Rabin Vishnoe) en 'De nieuwe conservatieven en hun valse beloften' (Greg Godels).

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Deze keer op de website:

  1. Bijdrage over 'komintern' voor openbare bijeenkomst 14/12/2019, A.S.
  2. Cubaans parlement evalueert 2019, Cubadebate/cubanismo.
  3. Ministerie van BuZa Cuba over imperialisme in Latijns-Amerika, K.L.

Manifest nr. 02/2019 verschijnt op donderdag 13 februari 2020.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019