KLASSIEK EN ACTUEEL

"(...) Ziekte, blijvende ongeschiktheid om te werken, beide als gevolg van voor de gezondheid schadelijke arbeidsomstandigheden; werkloosheid, dat worden steeds meer de plagen van deze tijd. Het is duidelijk dat daardoor de medische consumptie stijgt, evenzeer als het aantal werkers dat een beroep moet doen op de ziektewet, arbeidsongeschiktheidswet en werkloosheidswetten. Juist nu dat zo is, wordt een demagogische campagne ingezet met als inzet: de sociale voorzieningen zijn te duur en ook de gezondheidszorg is te duur. De VVD en de Telegraaf lopen voorop. De andere rechtse partijen, de werkgeversorganisaties dragen de argumenten aan. Het beweerde misbruik van de sociale voorzieningen, hoewel nimmer aangetoond en door cijfers weersproken, wordt wijd en zijd verkondigd. Biesheuvel stelt, dat er volgens de confessionele partijen een "herwaardering moet komen van het stelsel van sociale voorzieningen, mede met het oog op beperking van de groeiende premiedruk". De Telegraaf schrijft onomwonden, dat de sociale wetten "soms veel kostbaarder geworden (zijn) dan indertijd kon worden voorzien. Een nuttige en onontkoombare verplichting is dan het dorre hout te kappen". Dor hout kappen! De Teldersstichting, instituut van de VVD heeft de plaatsen reeds aangegeven waar de bijl dient toe te slaan. (...)"

Uit: Moderne uitbuiting, psychische overbelasting, stijgend ziekteverzuim, Instituut voor Politiek en Sociaal Onderzoek (IPSO) van de Communistische Partij van Nederland (CPN), 1973.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019