Van de redactie

i-002-008.jpg
Stakende leraren op Haagse Voorhout op 30 januari jl. Leraren laten zich niet met kluitje in het riet sturen. (Foto: Manifest\WvdK)

De voorbereidingen op de komende verkiezingen worden met de dag merkbaarder. Het toneelstuk is begonnen. De coalitie vertoont steeds meer scheurtjes. De verschillen tussen de coalitiepartners worden opgeblazen. Van muizen worden olifanten gemaakt en er wordt zelfs menig traantje weggepinkt. Het Midden-Oosten was, is en blijft een gevaarlijk geopolitiek kruitvat. Waar olie, aardgas en andere belangrijke grondstoffen te vinden zijn proberen de imperialistische mogendheden die te stelen van de bewoners van die landen.

De geopolitieke verhoudingen staan overal in de wereld op scherp. Met name op China en Rusland zijn de pijlen gericht. De criminalisering van Rusland en Poetin en van Xi Jinping en China gaan onverstoorbaar verder. De VS zien met angst en beven de groeiende politiek-economische en technologische dominantie van China groeien. ASML ondervindt op dit moment de gevolgen van de strijd om dominantie.

De 'machtigen der aarde' hebben zich van 21-24 januari weer eens in Davos, waar een hotelkamer van 12 vierkante meter 10.000 dollar kost, vertoond. Voor miljoenen worden de 3.000 leden van deze 'milieubewuste' elite bewaakt. Maar het ergste is dat dit verschijnsel als normaal wordt geaccepteerd. We leven in een periode waarin de afspraken die na WOII zijn gemaakt worden tenietgedaan en de heersende klasse tracht haar verworvenheden te behouden. Voorlopig kan er nog onvoldoende gebruik worden gemaakt van de structurele crisis van het kapitaal, worden feestjes in Zwitserland nog geaccepteerd en gaan ultrarechtse nationalisten en opportunisten tijdelijk aan de haal met de toenemende mogelijkheden om met het kapitalisme af te rekenen. Maar het verzet groeit en wordt robuuster. Al deze ontwikkelingen leiden tot steeds meer nervositeit onder (groeiende delen van) de heersende klasse en groeiend inzicht onder de werkende klasse over de noodzaak van georganiseerde klassenstrijd.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses. 'Is China kapitalistisch (dl 1)', (Marc vd Pitte), 'Israël, democratie en apartheid', (Norman Paech), 'Wat bracht laatste decennium?' (Greg Godels).

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Deze keer op de website:

  1. Bijdrage voor openbare bijeenkomst '70 jaar NAVO - 100 jaar KOMINTERN' van Levin Z.

Manifest nr. 03/2020 verschijnt op donderdag 9 april 2020. We moeten noodgedwongen ook dit jaar weer tweemaal een krant overslaan.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019