Financiële campagne Kerst / Nieuwjaar 2019 - 2020

Van 15-12-2019 - 15-01-2020: € 3645,60
Van 15-01-2020 - 15-04-2020: € 1429,10
Totaal van deze campagne: € 5074,70

De Financiële Najaarscampagne heeft ruim € 5000,00 opgeleverd. Een prachtig resultaat waarmee de partij in staat gesteld wordt haar werk te doen en waarvan de resultaten in de krant Manifest en de website gevolgd kunnen worden. Daaruit blijkt hoe bitter noodzakelijk het is om een ander geluid te laten horen. Andere analyses van de ontwikkelingen in Nederland en de wereld te presenteren dan in de burgerlijke media. Media die binnen de grenzen van de 'voorgeschreven werkelijkheid' blijven en elk ander standpunt of opvatting negeren of bestrijden. Dat geldt ook voor de berichtgeving over de COVID 19-uitbraak, waarin waarheidsvinding geen rol speelt en alleen kabinetsbeleid wordt vertolkt en ondersteund. Een kabinet dat verantwoordelijk is voor de afbraak van de collectieve gezondheidszorg en overdracht ervan naar 'de markt'. Hartelijk dank voor uw steun om hier tegenin te gaan!

Verantwoording 15/1 '20 - 15/4 '20

N.H.v.H. te D.R: 100,-; M.K. te Z: 20,-; N.W-K. Te B: 75,-; G.L. te D: 10,-; O.H. S-K te A: 70,-; J.B.D. te G: 25,-; J.B. te R: 75,-; J.E-P te A: 40,-; J.H.V. te D: 12,-; L.W. en S.W-L te G: 70,-; D.M.G. te G: 18,-; F.V. te R: 18,-; A.B. te A: 50,-; F.K. te G: 40,-; T.J.V. te A: 40,-; G.V te A: 25,-; S.l'E te B: 18,-; M.V. te L: 18,-; S.G.S. te H: 18,-; A.G. te M: 18,-; T.J. te H: 10,-; J.H.S. te A: 10,-; B.A.v.d.W.-K. te G: 10,-;T.M.A. te V: 18,-; H.J. te D: 15,-; M.H. te G: 10,-; E.S. te R: 50,-; M.P. te G: 25,-; H.M.C.W. te T: 25,-; I.C. te U: 9,-; G.V. te D: 8,50; T.B. te R: 18,-; H.J. te G: 100,-.

Afdeling Lemmer 361,60

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019