Bericht van het Cubaans Instituut van Vriendschap der Volkeren (ICAP) aan de wereldwijde solidariteitsbeweging voor Cuba

Havana, 9 april 2020

i-010-022.jpg
Wereldwijde acties bij het tegengaan van Covid-19, waarbij Cubaanse artsen in veel landen een belangrijke rol spelen, hebben de verspreiding geremd. (Foto: JernjFurman/Flickr/cc/by)

Beste vrienden,

Met volle menselijke overtuiging bieden de regering en het volk van Cuba de wereld weer het voorbeeld van strijdlustige solidariteit in een tijd van wereldwijde pandemie van het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 of Covid-19. Wereldwijd heeft het nieuwe coronavirus al van meer dan 70.000 mensen het leven gekost in zeer korte tijd.

In de tijd van Covid-19 kijken de ogen van de wereld met hoop naar Cuba. Cuba zelf heeft middenin een onmenselijke en genocidale blokkade zonder aarzeling geantwoord met een leger van witte jassen bestaande uit meer dan 593 professionele zorgverleners, van wie 338 vrouwen, georganiseerd in 15 brigades van de Henry Reeve-groep. Zij verlenen al hun diensten in Europa, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Daarmee geven ze gehoor aan de spreuk van Martí en Fidel, die door onze president Miguel Diaz Canel Bermudez is bekrachtigd: "Cuba gaat niet alsmaar smeken."

In tegenstelling tot ons nederige gebaar, moedigt president Trump beledigende anti-Cuba-campagnes aan. Daarmee probeert hij de principes van menselijkheid en solidariteit in diskrediet te brengen, de principes waarop onze medische samenwerking zich baseert om gezondheid als een mensenrecht te waarborgen.

Dit is het moment waarop de inefficiëntie van de consumptiemaatschappijen van het kapitalistische systeem wordt blootgelegd, als gevolg van het asociale beleid van neoliberale regeringen die het grootkapitaal en het imperialisme van de VS dienen. De mensheid eiste nog nooit zo erg solidariteit. We moeten ons dringend verenigen en internationale samenwerking aanmoedigen.

Onze instelling is trots op de steun van vriendschapsorganisaties, politieke organisaties, parlementsleden, vakbondsmensen en andere politieke krachten waaruit de wereldwijde solidariteitsbeweging voor Cuba bestaat voor onze medewerkers in de landen waar ze tegen Covid-19 te velde trekken, net zoals de berichten van waardering die bij de overheid van Cuba en zijn volk terechtkomen voor de solidariteit, voor de humanitaire en altruïstische dimensie van de revolutie.

Ook voor onze dokters uiten we onze bijzondere erkenning, respect en bewondering, waar ze ook zijn. Zij staan onbaatzuchtig binnen en buiten Cuba tegenover deze pandemie, waarmee ze beantwoorden aan de oproep van de Cubaanse overheid om de humanitaire kiem van Martí en Fidel te verspreiden. In tegenstelling tot de handelingen zoals die van de Verenigde Staten en andere NAVO-landen, die enorme bedragen uitgeven aan militaire zaken, ten koste van de levensomstandigheden van hun bevolkingen, waarmee ze angst, haat en hopeloosheid aanwakkeren.

In het verlengde daarvan waarderen we de voortdurende inzet van de solidariteitsbeweging, die ook nu in tijden van het nieuwe coronavirus nog altijd optreedt om te eisen dat de blokkade tegen Cuba wordt opgeheven. Een blokkade die nog veel crimineler is onder de huidige omstandigheden. Bovendien eist de solidariteitsbeweging ook de volledige toepassing van de resolutie over de 'noodzaak voor de beëindiging van de economische, commerciële en financiële blokkade door de Verenigde Staten', aangenomen in 2019 door de VN door de grote meerderheid van hun leden.

Samen voeren we deze strijd, die vandaag de dag de solidariteit tussen volkeren en overheden op de proef stelt. Als die solidariteit er is, dan zullen we vol vreugde de overwinning vieren op de pandemie die ons nu treft, om het leven weer op te pakken en gemeenschappelijk het 60ste jubileum van onze ICAP te vieren.

Met vriendelijke groet,

Fernando González Llort, voorzitter ICAP, vertaling Joël.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019