Van de redactie

i-002-009.jpg
Actie CJB. (Foto: CJB)

Het coronavirus verergert en versnelt de structurele kapitalistische crisis steeds meer. Alle achterliggende crisisverschijnselen worden nadrukkelijker zichtbaar. De westerse strijd tegen de opkomende macht China gaat onverminderd door en verscherpt zich. Steeds duidelijker wordt dat het kapitaal, met name dat van de VS, op alle mogelijke middelen zijn mondiale dominantie tracht te behouden, maar dat die macht afkalft.

Veel mensen zoeken naar heldere - liefst eenduidige - antwoorden op de huidige medische en sociaaleconomische aard van de crisis. De gevolgen voor het dagelijkse bestaan komen steeds meer op de voorgrond te staan. Wanneer zal er een afdoend vaccin zijn? De aard en herkomst van het virus is nog volop onderwerp van de mondiale belangen- en klassenstrijd. Het verloop van de ziekte als gevolg van het coronavirus, maar ook de aard ervan zijn nog steeds niet helemaal duidelijk. Wel blijken de gevolgen veel gevaarlijker en moeilijker te bestrijden dan voorgaande pandemieën. Er is bovendien sprake van veel nepnieuws bij het verspreiden van nieuws. Eigenbelang staat voorop. Talloze kapitaalsgroepen trachten een slaatje te slaan uit de huidige verwarring.

Mensen zijn op dit moment niet op zoek naar theoretische politiek-economische en ideologische antwoorden, maar naar praktische en concrete antwoorden op dagelijkse (nu nog vooral medische) vragen. Maar hun financiële toekomst komt steeds meer in het vizier. Wat zijn de schadelijke gevolgen voor inkomen en werkgelegenheid? Wat gaat er met de pensioenen gebeuren? De eerste geluiden spreken van een diepe crisis en pogingen om de lonen van werknemers (fors) te korten of in te pikken. Het is nog te vroeg om de omvang van de gevolgen van de huidige crisis in de volle omvang te overzien, maar dat verzet nodig is tegen pogingen om de crisis af te wentelen op de schouders van de werkende klasse staat nu al zichtbaar vast. De gevolgen van deze nieuwe piek in de kapitalistische crisis dreigen nog veel rampzaliger te worden voor de meerderheid van de arbeidersklasse in grote delen van de wereld, dan recentere crises.

Maar georganiseerd verzet vindt zelfs onder deze moeilijke omstandigheden in toenemende mate plaats. De afgelopen 1 mei-vieringen wereldwijd tonen dat. Strak georganiseerde demonstraties door de communistische partijen in Italië, Portugal en Griekenland en elders op de wereld tonen dat de klassenstrijd zal doorgaan en zelfs verharden. In Nederland vonden op 1 mei ook tal van demonstratieve activiteiten plaats, georganiseerd door communisten. Jongeren van de CJB flyerden op tal van plaatsen, maakten op stoepen tekeningen met strijdeisen, etc. Er is sprake van een sterke mix van jeugdig elan en ervaringskennis. De afdeling Fryske Marren trad op in de gemeenteraad. In Twente wisten de kameraden een prachtige gezamenlijke 1 mei-viering te organiseren in een studio van een Twentse omroep en verder kunnen mensen op onze website politieke informatie vinden. De maskers van veel kapitalistische leiders en hun vazallen worden van hun gezichten gerukt nu zij allemaal met het virus dreigen te worden besmet. De kapitalistische tegenstellingen komen bovendien steeds scherper aan het licht.

Landen als China en Cuba krijgen steeds meer gezag door de positieve hulp die zij daadwerkelijk bieden in deze gevaarlijke tijden. De aanvallen op zulk optreden worden steeds giftiger. De politieke aanvallen in de burgerlijke media op deze landen nemen evenredig toe met hun successen. De ongefundeerde aanvallen uit de VS op China worden venijniger. Een nieuwe hardere politieke strijd tussen kapitalisme en socialisme staat op de politieke en economische dagorde. De geopolitieke verhoudingen zijn overal in de wereld verscherpt. Nieuwe situaties dienen zich aan. De criminalisering van Rusland, China, Venezuela en Cuba gaat onverminderd door en wordt zelfs gevaarlijker van toon. Een kapitalistische kat in nood maakt steeds gevaarlijkere sprongen. Ook binnen de Nederlandse bourgeoisie nemen de spanningen toe, maar met het gebruik van veel mediageweld weet zij schijnbaar nog verenigd te blijven.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses. 'Het ware gezicht van de burgerlijke democratie', Marina Lavránou/KKE, vertaling A.I.), 'Op zoek naar zingeving tijdens pandemie' (dl 1 van 2), Greg Godels, vertaling Frans Willems, 'Waarom kapitalisme zich niet laat hervormen', Jobst Heinrich Müller, vertaling Louis Wilms, 'Lenen over arbeidsmigratie' (dl 1 van 3), Beate Landefeld, vertaling Louis Wilms.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Deze keer op de website:

  1. Verklaring Politiek Bureau PCTE. (Vertaling Berend Titulaer).
  2. 'Geduld is op': grote demonstratie-op-afstand op 1 mei in heel Italië. (Vertaling Christiaan Caspers).

Manifest nr. 05/2020 verschijnt op donderdag 4 juni 2020.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019