KLASSIEK EN ACTUEEL

"(...) Overal wordt systematisch en voortdurend iedere controle, ieder toezicht en iedere registratie, iedere poging, deze door de staat op gang te brengen, gesaboteerd. En er behoort een ongelooflijke naïviteit toe om werkelijk niet te begrijpen, en nog eens zoveel huichelarij om te doen alsof men het niet begrijpt, van wie deze sabotage uitgaat en met welke middelen er wordt gewerkt. Want deze sabotage door de bankiers en kapitalisten, dit onmogelijk maken van iedere controle, van ieder toezicht en iedere registratie past zich aan bij het bestaan van 'revolutionair-democratische' instellingen. De kapitalisten hebben zich die waarheid zeer goed eigen gemaakt, die alle aanhangers van het wetenschappelijk socialisme weliswaar met de lippen belijden, maar die door de mensjewieken en sociaal-revolutionairen onmiddellijk vergeten werd, toen hun vrienden ministers, staatssecretarissen, enzovoort waren geworden. Dat is die waarheid, die leert, dat het economische wezen van de kapitalistische uitbuiting door de verandering van de monarchistische regeringsvorm in een republikeins-democratische in het geheel niet wordt beroerd, en dus ook omgekeerd: men behoeft slechts de vorm van de strijd voor de onaantastbaarheid en heiligheid van de kapitalistische winst te veranderen, om deze in de democratische republiek met evenveel succes te kunnen verdedigen als in de absolute monarchie. (...)"

Uit: De dreigende catastrofe en hoe men haar moet bestrijden, Lenin, september 1917.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019