1 mei: DAG VAN DE ARBEID

i-001-005.jpg
CJB in actie op 1 mei. (Foto CJB)
i-001-006.jpg i-001-008.jpg
Viering in de USSR in 1920. (Foto: Irina Malenko)
i-001-007.jpg
Massale demonstratie in Lissabon van Portugese vakbonden. (Foto: PCP)

De 1e mei, strijddag van de arbeidersklasse!

Vele malen in de geschiedenis gaf deze dag impulsen aan de strijd voor lotsverbetering van de werkende bevolking. Een achturige werkdag, betere huisvesting, verzekerd zijn tegen tegen ziekte, ongeval en arbeidsongeschiktheid, ouderdomspensioenen, betere beloning en recht op vakantie, zomaar een opsomming.

Al deze belangrijke sociale verworvenheden waren er niet gekomen als de mensen zich in hun droevig lot geschikt hadden. Buiten Nederland zijn er veel landen waar de 1e mei landelijk een vrije dag is! Al dat vechten heeft ook respect voor de werkers, als mensen die een land, een samenleving draaiende houden, opgeleverd.

Al jarenlang worden al die rechten aangetast. Meer flexwerkers, meer nul-urencontracten en flutbaantjes, meer onzekerheid. Vakbonden raken in de verdrukking. Zelfs van de coronacrisis wordt misbruik gemaakt.

Elders in Friesland wordt beknibbeld op schafttijden, wordt wc-bezoek op het loon in mindering gebracht. Zelfs vakantiegelden probeert men her en der niet uit te betalen.

Velen houden hun hart vast.

Hoe zal het straks verdergaan?

Op wie worden al die miljarden aan kosten straks verhaald?

Wie worden er de dupe?

Worden de mensen die hun werk verliezen en in de WW terechtkomen of van de gemeentelijke bijstand afhankelijk zijn nog strenger aangepakt?

Het is goed om hierbij stil te staan op 1 mei. En, vooral ook na 1 mei!

Opdat niet alles waar onze ouders en voorouders voor gevochten hebben verloren gaat!

De gemeenteraadsleden van de NCPN.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019