Gedicht: 333... ja, zoveel zinnenHenricus Azewijn

333... ja, zoveel zinnen

34567 blauwe bonen
37 bloedrode trostomaten
minstens 7 blikken zonder blozen
111 smileys naarmate...

333... ja, zoveel zinnen
die vals klinken voor zoveel hoofden
die zo graag willen overwinnen
sinds het kapitaal zoveel winst beloofde:

conflicten veroorzaken schuld
waar gansch 1 volk moet boeten
wordt 1 droom vervuld
als de zwijnen in hun drek wroeten.

112,5 gespleten tongen
400 ogen hoog genoeg gegooid
in de geest van... zo verwrongen...
regeert de vorst als het nooit dooit.

99 spelden uit gouden bergen
op de mouwen die zijn opgestroopt
omdat het veel werk zal vergen
meer dan waar niemand op heeft gehoopt.

98 naalden voor ogen
voor 113 blinde kamelen
zonder het minste mededogen
om hun opdracht niet te verhelen...

3 stuivers loon voor die zak
komt meneer Boon om zijn loon
kruipt hij onder zijn lekkend dak
verdient hij ook niet meer dan hoon.

11 geboden om niet naar te leven
bij ontstentenis van 1 beter doel:
geluk is tot het hoogste doel verheven
je houdt liberaal het hoofd koel...

Terug naar af, zero tolerantie
1 blauwe boon is genoeg:
geen leven biedt geen garantie
met slechts 1 schot voor de boeg.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019