KLASSIEK EN ACTUEEL: Vrede aan de volken

"De Sovjet-regering moet onmiddellijk aan alle oorlogvoerende landen (dwz tegelijkertijd aan hun regeringen en aan de arbeiders- en boerenmassa's) voorstellen direct een algemene vrede op democratische grondslagen te sluiten en eveneens om onmiddellijk een wapenstilstand te sluiten (zij het ook slechts voor drie maanden). De hoofdvoorwaarde voor een democratische vrede is het afzien van annexaties (veroveringen) - niet in die onjuiste betekenis, dat alle mogendheden het door hen verlorene terugkrijgen, maar in die enig juiste betekenis, dat ieder volk, zonder een enkele uitzondering, zowel in Europa als in de koloniën, het recht en de mogelijkheid verkrijgt om zelf te beslissen of het een afzonderlijke staat zal vormen, of dat het in het kader van deze of gene andere staat zal treden. Indien evenwel de Sovjet-regering deze vredesvoorwaarden aanbiedt, moet zij zelf onmiddellijk beginnen die metterdaad te vervullen dwz de geheime verdragen publiceren en ongeldig verklaren, waardoor wij tot op heden zijn gebonden, geheime verdragen, die door de tsaar werden gesloten en die aan de Russische kapitalisten de plundering van Turkije, Oostenrijk, enz beloven. Verder zijn wij verplicht onmiddellijk de voorwaarden van de Oekraïners en van de Finnen in te willigen, hun evenals alle vreemde volken in Rusland de volle vrijheid te verzekeren, de vrijheid van afscheiding daarbij inbegrepen, hetzelfde beginsel ook op geheel Armenië toe te passen, ons te verplichten Armenië en de door ons bezette Turkse gebieden te ontruimen, enz. (...)"

Lenin, decreet over de vrede, oktober, 1917.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019