Van de redactie

"Alhoewel we leven in een tijdperk van een kapitalistische crisis en er aarzelend sprake is van een omslag in het denken van de arbeidersklasse, kan niet worden gesproken van revolutionaire ontwikkelingen in het grootste deel van de wereld. Snelle veranderingen lijken niet aan de orde, ook niet nu het coronavirus de mondiale kapitalistische crisis aanzienlijk verergert.", schreven we in de vorige krant. De strijd van het imperialisme tegen onafhankelijke en socialistische staten verhevigt zienderogen. Steeds duidelijker wordt dat het kapitaal, met name dat van de VS, op alle mogelijke manieren zijn mondiale dominantie tracht te behouden, maar ook dat zijn macht afkalft.

De aanvallen op China (en Hongkong), Rusland, Cuba, Venezuela en nog een reeks andere landen die zich niet willen schikken in de Amerikaanse hegemonie worden steeds giftiger. Een nieuwe hardere politieke strijd tussen kapitalisme en socialisme staat op de politieke en economische dagorde. Deze verscherping van de klassentegenstellingen krijgt steeds meer het karakter van daadwerkelijke oorlogen. De strijd voor vrede moet hoog op de agenda van de arbeidersklasse staan.

Zolang het kapitalisme aan de macht blijft zullen al deze ontwikkelingen, in elke nieuwe krant weer kunnen worden beschreven, tenzij er grote omwentelingen plaatsvinden. Het kapitalisme is de oorzaak van alle ellende en moet nodig worden opgevolgd door de nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Zolang dat niet gebeurt is er voor de westerse mondiale heersende klasse geen vuiltje aan de lucht en wordt de levensstandaard van de bevolking verder uitgehold. Klassenstrijd is absoluut noodzakelijk.

In ons land draaien de partijen zich warm voor de komende verkiezingen. De poppenkast wordt steeds leuker, met in toenemende mate ook aandacht voor de hoofdrolspelers en -speelsters. Maar een ding is nu al bijna zeker: als er geen grote politieke aardverschuiving komt zal het resulaat zijn: een coalitie van zogenaamde middenpartijen, al dan niet een beetje rechtser danwel linkser. Maar in politiek Nederland zijn geen aardverschuivingen op komst. Dus krijgen de werkenden in de gezondheidszorg een eenmalige fooi en verandert er verder weinig aan de salarissen van de werkerknemers in de gezondheidszorg en het onderwijs. Want de lonen mogen niet structureel omhoog, vinden de behoudende partijen in het kabinet. En de top van de vakbeweging gaat mee in de redenatie dat nu eerst de werkgelegenheid ten koste van de lonen moet worden beschermd. Dat belooft niet veel goeds voor de strijd tegen de herschikkingen bij Tata-steel en elders.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, ''Vertrouwen in de wereld op de rand van de afgrond', 'Racisme, politiegeweld en kapitalisme', Greg Godels, vertaling resp. J. Bernaven en Christiaan Caspers en 'Lenin over arbeidsmigratie' (dl 3 van 3), Beate Landefeld, vertaling Louis Wilms.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Deze keer op de website geen artikelen.

Manifest nr. 07/2020 - de eerste voor de zomerperiode - verschijnt op donderdag 27 augustus 2020. De redactie van Manifest wenst u een prettige zomerperiode.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019