Gedicht :7 Pillen voor als je kunt stikkenDoor Henricus Azewijn

7 Pillen voor als je kunt stikken

2 Liter salpeterzuur om hem of haar
of béiden, te ontnuchteren
word je niet in de kraag gevat, écht waar
volgens Jacobine van Schuchteren.

1 Cyaancali pil voor je weet maar nooit
ben je nog niet op alles bedacht
word je wellicht toch berooid
heb je een andere doorslaggevende klacht.

1 Pak van je hart: rattengif voor politici
die het altijd zo goed bedoelen
is het een randdebiel, een genie
(je kunt het vaak wel aanvoelen).

7 Pillen voor als ze je laten stikken
prozac is er mogelijk één van
want je kunt je niet altíjd schikken
zit er chloor in de melkkan.

13 Lepels om braaf pap te eten
van de hete brij, de kokende soep.
Wel met meer eer dan geweten
dan ben je beter houdbaar in de troep.

1 Zweep voor uit te delen klappen
in plaats van te juichen voor het tuig
ontneemt het alweer je levenssappen
al houd je eigenlijk wel van ruig...

Tig hersencellen voor vandaag of morgen
om je 'bagage' goed te overwegen
zit je ellende heel diep verborgen
achter de van Bartjes gekregen zegen.

1 Touw om stevig aan te trekken
zit je met een strop in je hoofd
heb je je tijd nog wel kunnen rekken
maar toch... als 't vuur is gedoofd...
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019