Nieuwe misdaad of... nalatigheid?

De haven van Beiroet staat in brand!

i-009-020.jpg
Opnieuw grote brand in de haven van Libanon. (Foto: Marie Debs)

Marie Nassif - Debs

Een brand heeft vandaag dat deel van de haven van Beiroet verwoest dat zich in de buurt van pakhuis nummer 12 bevindt dat minder dan veertig dagen geleden explodeerde. Pakhuizen met banden en olievaten zijn in brand geraakt door laswerkzaamheden van arbeiders die al drie dagen zonder toezicht aan het werk waren en die, naar gisteren bleek, al een paar brandjes hadden veroorzaakt vóór de brand die vandaag uitbrak.

Vijf uur vechten met het vuur dat door de wind flink werd aangewakkerd en dat zich verspreidde naar andere pakhuizen. Hier lagen volgens sommigen tonnen voedsel opgestapeld, evenals huishoudelijke apparaten die in het kader van de internationale hulp aan de slachtoffers van 4 augustus waren verstrekt... En bovendien lagen er tankers van de oliemaatschappij "Total" vlak in de buurt waarvan niemand in de haven wist wat ze vervoerden !!!

Een enorme zwarte wolk bedekte de hemel van de hoofdstad en droeg giftige gassen met zich mee die zeer schadelijk waren, vooral voor ouderen en jonge kinderen. Van tijd tot tijd kon men stukken plaatstaal of brandend karton in de lucht zien dwarrelen voordat die terugvielen in de buurt van de verwoeste gebouwen in de nabijgelegen wijken.

En terwijl brandweerlieden en personeel van de burgerbescherming tevergeefs probeerden de brand te blussen, hebben sommige havenarbeiders de aandacht gevestigd op het stilzwijgen van functionarissen van de afgezette regering, die zich in hun huizen verborgen uit angst voor de gevolgen van deze nieuwe misdaad. Deze brand zal niet alleen de kosten van het herstel met een paar miljard dollar verhogen, maar ook, wat nog belangrijker is, de hervatting van de havenactiviteiten tegenhouden. En sommigen zeggen hardop dat deze brandstichtingen, al dan niet opzettelijk, de Israëlische staat in de kaart spelen, vooral gelet op de nieuwe vriendschappelijke betrekkingen die deze staat recent met de Golfstaten heeft aangeknoopt.

Vandaar de vraag: Dubai heeft een hausse gekend na de vernietiging van Beiroet tijdens de burgeroorlog van 1975-1989. Zou de vernietiging van de haven van onze hoofdstad het begin kunnen zijn van een nieuw leven voor de haven van Haifa?

Niets is onmogelijk in het "Nieuwe Midden-Oosten".

Donderdag 10 september 2020, vertaling Louis Wilms.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019