PCV veroordeelt vooringenomen rapport van "onafhankelijke" VN-missie

De Communistische Partij van Venezuela (PCV) veroordeelt de nieuwe poging tot politieke en diplomatieke agressie tegen de Bolivariaanse Republiek Venezuela in het kader van het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, aan Guyana en andere landen in de regio en de aankondiging van gezamenlijke oefeningen van het Zuidelijk Commando en het Colombiaanse leger in de komende dagen.

Wij zijn van mening dat het rapport van de Onafhankelijke Internationale Missie van de Verenigde Naties (VN) ernstige methodologische tekortkomingen vertoont die het onbetrouwbaar maken, aangezien het niet ter plaatse is opgesteld en veel van het onderzoek, volgens de redacteurs zelf, was gebaseerd op informatie gepubliceerd op sociale netwerken (twitter, facebook, instagram, enz.), evenals op veronderstelde vertrouwelijke interviews.

De politieke intentie van het document is duidelijk wanneer het probeert het staatshoofd van de Venezolaanse regering en hoge militaire functionarissen van de FANB rechtstreeks verantwoordelijk te stellen voor concrete schendingen van mensenrechten in Venezuela, met het duidelijke doel een internationaal dossier te voeden ter ondersteuning van het reeds bekende plan van de Amerikaanse regering en de Venezolaanse fascistische rechtervleugel om een interventie mogelijk te maken door een buitenlandse troepenmacht en zo een gewelddadige regeringswisseling te forceren onder het traditionele voorwendsel van de strijd ter verdediging van de mensenrechten.

Vanuit de PCV hebben we in onze dagelijkse strijd laten zien dat we geen concessies doen of zwijgen als het gaat om mensenrechten en democratische vrijheden van de werkende mensen in de stad en op het platteland. In die zin hebben we elke vorm van schending van de grondrechten van de werknemers altijd publiekelijk aan de kaak gesteld, en hebben we de aanklachten, die ons vanuit de populaire sectoren bereiken over machtsmisbruik en criminele uitwassen van sommige veiligheidsdiensten bij de operaties die ze uitvoeren in de wijken, altijd krachtig ondersteund. Met betrekking tot deze aanklachten blijven we van het Openbaar Ministerie gepast onderzoek en bestraffing eisen van degenen die verantwoordelijk zijn voor de excessen die worden begaan tegen werkende gezinnen.

Wij zijn van mening dat schending van mensenrechten niet straffeloos mag blijven, maar wij verwerpen het politieke en hypocriete gebruik van de VN-Commissie voor de Rechten van de Mens om de criminele inmenging van het VS-imperialisme en zijn lokale bondgenoten te rechtvaardigen.

De pro-imperialistische doelstellingen van dit rapport worden blootgelegd door het schaamteloze stilzwijgen van de VS en de Europese Unie ten aanzien van de wrede gevolgen voor de mensenrechten door het opleggen van unilaterale en extraterritoriale dwangmiddelen tegen het Venezolaanse volk. In plaats van het aan de kaak te stellen, is de functie van dit rapport om in de tegenovergestelde richting te wijzen, dat wil zeggen, onder het mom van de verdediging van de mensenrechten worden door deze VN-instantie instrumenten geconstrueerd om de woeste en criminele imperialistische sancties te rechtvaardigen die de bevolking van Venezuela rechtstreeks doen lijden.

In die zin is het bovengenoemde document een feitelijke steun voor de toepassing van hetzelfde script dat werd gevolgd tegen Libië, Irak en Syrië, dat als basis diende voor buitenlandse militaire interventies op grond van niet-verifieerbare aannames.

We wenden ons opnieuw tot de volkeren van de wereld en tot de progressieve en anti-imperialistische politieke krachten om alert te zijn op dit soort aanvallen die niet kunnen worden geïnterpreteerd als geïsoleerde gebeurtenissen, maar eerder overeenkomen met de algemene strategie van de Amerikaanse regering om hun criminele sancties te rechtvaardigen, de blokkade en de druk op het Venezolaanse volk verder te vergroten en hun oorlogszuchtige plannen in de regio te ondersteunen.

Politiek Bureau van de CC-PCV.

Caracas, 18 september 2020.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019