RINZE VISSER 50 JAAR COMMUNISTISCH GEMEENTERAADSLID

i-001-006.jpg
Rinze Visser en zijn vrouw Lenie bij viering. (Foto: De Friske Marren)

Op 1 september 1971, 50 jaar geleden, werd Rinze Visser als gemeenteraadslid voor de Communistische Partij van Nederland (CPN) geïnstalleerd. Hij was toen 31 jaar en zijn verkiezing was het resultaat van een verkiezingswinst voor de CPN in de gemeente Lemsterland. Nu zit hij al weer zesenhalfjaar in de gemeenteraad van de fusiegemeente De Fryske Marren. Na de zetelwinst in 2018 samen met zijn partijgenoot Sake Barelds. Voor Rinze Visser is het lid zijn van de gemeenteraad nooit anders geweest dan een onderdeel van het politieke werk als communist. Zoals het schrijven van politieke pamfletten, het aanzetten tot actie en ook daarbij daadwerkelijk voorop gaan om verslechteringen tegen te gaan, verbeteringen af te dwingen en bezettingsacties te steunen bij bedrijven om ontslagen te voorkomen.

Binnen die lange periode was hij ook jarenlang lid van het partijbestuur van de CPN waarin ook een periode betaalde partijfunctionaris en politiek-secretaris van het CPN-district Friesland. Bovendien ook nog enkele jaren lid van de Provinciale Staten van Friesland. De voor een communistische partij schadelijke ontwikkeling in de toenmalige CPN - die volgens hem op liquidatie zou uitlopen - hebben hem doen besluiten om samen met anderen de strijd aan te gaan om een communistische partij voor Nederland te behouden. Uiteindelijk is daar de NCPN uit voortgekomen.

Tijdens de raadsvergadering schonk de burgemeester aandacht aan het feit dat Rinze Visser 50 jaar aaneengesloten raadslid is. "Wanneer je zolang politiek actief bent en inmiddels aan je dertiende raadsperiode bezig bent, dan ken je het klappen van de zweep. En Rinze Visser beheerst het spel als geen ander. Soms gooit hij een steen in de vijver en soms weet hij precies op het juiste moment De angel uit een discussie te halen", zei de burgemeester van De Fryske Marren. Ook werd hem een felicitatiebrief van de Commissaris van de Koning van Friesland overhandigd.

Rinze Visser, gevraagd naar wat hij op dit moment het belangrijkst vindt: "Onze partij zowel kwalitatief als kwantitatief versterken en klaarmaken voor de toekomst waarin een communistische partij meer dan ooit nodig zal zijn."

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019