De erfenis van Fidel Castro eren door de strijd voort te zetten voor gerechtigheid, welvaart en een duurzame wereld

i-011-024.jpg
Voorbeeld van Fidel Castro blijft inspireren. (Foto: ambassade Cuba)

Redactie Buitenland (*)

Het is het vierde herdenkingsjaar van het overlijden van Fidel Castro Ruz, de leider van de Cubaanse revolutie, een groot leider van de progressieve krachten en een oprechte volgeling van de ideeën van Marx, Engels, Lenin en de Cubaanse nationale held José Marti. Het beste eerbetoon aan Fidel Castro is dat we blijven strijden, met verschillende middelen en alternatieven, in verschillende landen, voor een welvarende, socialistische, communistische en duurzame samenleving over de hele wereld.

Het denken en de erfenis van Fidel zijn vandaag de dag nog weer actueler, gezien de complexe, ongelijke internationale orde, en ook het uitbreken van de COVID-19-pandemie in de wereld. De ongelijkheden, die inherent zijn aan het kapitalistische systeem en het neoliberale beleid dat vele jaren is doorgevoerd, hebben de proletariërs en alle volkeren nog hulpelozer gemaakt. Grote aantallen slachtoffers, ingestorte kwetsbare gezondheidssystemen en families waarvan iedereen werkloos is, zijn enkele van de directe en zichtbare gevolgen van dit onmenselijke en irrationele beleid, dat mensen beschouwt als om het even welke andere handelswaar.

We moeten er alles aan doen om het denken van Fidel in praktijk te brengen, door de elitaire, ongelijke en plunderende essentie van het kapitalistische systeem en de imperialistische krachten, die heersen in de huidige internationale orde, aan de kaak te stellen. Dit pad moet als een dringende prioriteit op de agenda staan van alle programma's en acties van de internationale progressieve beweging.

In dat kader is de oproep die Fidel deed tot wereldwijde solidariteit tussen de volkeren een zaak van grote urgentie, om te overleven en de enorme uitdagingen die tegenwoordig bestaan het hoofd te bieden. Juist het gebrek aan solidariteit in het beleid van de neoliberale en imperialistische regeringen in de strijd tegen de pandemie heeft de noodzaak en het belang van deze waarde aangetoond.

Een ander nog steeds zeer actueel speerpunt van Fidel was zijn strijd voor vrede. In maart 1962 verklaarde hij: "Iedereen moet op zijn eigen manier vechten voor vrede ... met wat hij kan en hoe hij kan ... door meer en meer de confrontatie met de imperialisten aan te gaan". "Hoe meer volkeren vechten voor hun vrijheid, des te meer mogelijkheden voor vrede er ontstaan in de wereld, des te meer zullen de imperialisten moeten inbinden, des te zwakker zullen de imperialisten zijn als zij een oorlog willen ontketenen".

Tijdens de ceremonie ter ere van de Internationale Dag van de Arbeid op 1 mei 2000, sprak opperbevelhebber van de Cubaanse revolutie Fidel over het perspectief van de huidige revolutie. Dit perspectief werd door het Cubaanse volk direct opgevat als een richtlijn voor hun dagelijkse revolutionaire acties en handelen, ter verdediging van de nationale soevereiniteit van het vaderland en in de strijd tegen de inmorele, eenzijdige en illegale blokkade van de VS, die Cuba nog steeds weerstaat.

Dit perspectief is ook een inspiratie voor de communistische, progressieve en democratische krachten, en voor de volgelingen van Fidel, 'de soldaat van de ideeën'.

(*) Bron: Cubaanse ambassade in Nederland, Yadira Ledesma Hernández, counsellor. Vertaling J.Bernaven.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019