Versterking van Partij en Krant

Gerichte werving van abonnementen op Manifest

De ontwikkelingen in Nederland en in de wereld rechtvaardigen elke dag opnieuw het bestaan van een krant als Manifest. De corona-uitbraak laat bijvoorbeeld zien dat het kapitalisme en de daaruit 'afgeleide' politieke structuren niet in staat zijn de bevolking adequaat te beschermen. Het slaagt er niet in de gigantische medische kennis en inzichten waarover de mensheid op dit moment beschikt te bundelen tot een planmatige bestrijding van het virus. Dat wordt (vooral) aan 'de markt', aan het kapitalistisch winstbejag, overgelaten. Manifest biedt de ruimte om dit onvermogen van het kapitalisme aan de kaak te stellen!

Het toont opnieuw aan dat de positie van de werkende bevolking, ook in Nederland, onder zware druk staat, verdedigd en verbeterd moet worden. De analyses van Manifest blijven onmisbaar om de complexe situatie waarin we leven te begrijpen. Zij vormen een belangrijke inspirator om wegen te zoeken voor oplossingen en voor het in actie komen om maatschappelijke verhoudingen te bereiken waarin 'de mens' wel centraal staat.

Het bestaan van de partij en het verschijnen van Manifest zijn echter niet vanzelfsprekend. De financiële basis voor partij en krant vereist elk jaar campagnes om de kosten te dekken. Inhoud en productie van de krant vergen onafgebroken inspanningen van correspondenten, redacteuren, vertalers, correctoren en andere praktische ondersteuners. Noodzakelijke en gewenste verbeteringen vragen bovendien nog om extra inzet.

Versterking van partij en krant zijn daarom noodzakelijk

De reikwijdte van Manifest en van de partij is jammer genoeg beperkt. Uitbreiding daarvan is daarom voorwaarde voor versterking! Die kan bereikt worden door verspreiding van de krant onder geïnteresseerden. Ideologische verwarring en bestaansonzekerheid waarmee de bevolking wordt geconfronteerd bieden mogelijkheden de krant onder de aandacht te brengen. De inhoudelijke respons daarop en mogelijke (proef)abonnees bieden mogelijkheden de politieke en financiële basis van partij en krant te versterken.

Verspreiding op grote schaal onder het publiek stuit op dit moment op 'corona-beperkingen'. Maar het moet mogelijk zijn de krant in je omgeving breder te verspreiden: onder sympathisanten, collega's, buren en familieleden. We zijn benieuwd naar andere creatieve voorstellen om een effectievere verspreiding mogelijk te maken.

Laat weten hoeveel extra kranten je wilt ontvangen. Wij zorgen dan dat je die ontvangt na het verschijnen van elke krant. We sturen je pakjes van maximaal 25 kranten. Die kunnen door de bus. Laat weten of we meerdere pakjes moeten sturen.

Partijbestuur NCPN

ncpn@ncpn.nl

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019