Van de redactie

i-002-007.jpg
Het vaccineren is traag en zonder heldere volgorde begonnen in Nederland, als laatste land in de EU. Wat er met zekerheid gezegd kan worden, is dat de farmaceutische bedrijven Pfizer en Moderna er reuzewinsten door maken. Of het de werkende klasse redt, is nog maar de vraag. (Foto: Voorwaarts)
i-003-010.jpg
Twee oproepen voor online protest tegen de blokkade door de VS, die Trump vlak voor machtswisseling nog verscherpt heeft door Cuba, zonder bewijs, op lijst van landen te zetten die terrorisme ondersteunen. Dat heeft gevolgen voor bedrijven en individuele Amerikanen als zij zaken willen doen met Cubanen. (Foto: Manifest)
i-003-011.jpg

De mondiale en nationale politieke en economische ontwikkelingen raken in een stroomversnelling. De periode Trump komt hortend en stotend ten einde. Het oude gezag is bezig zijn politieke posities te herwinnen. Er is sprake van een voortzetting van de politiek van Obama. Wie zich herinnert wat er achter het masker van redelijkheid verborgen was, zal met enige angst kijken naar de troonswisseling in de VS.

Trump en Pompeo voeren inmiddels nog snel een reeks 'straf'maatregelen door tegen landen als China (erkenning Taiwan), Iran en Cuba (Zonder enige reden genoemd als land dat terrorisme sponsort. Mocht de komende regering Biden plannen hebben om bijvoorbeeld de relatie met Cuba te willen verbeteren dan wordt dat door dit soort maatregelen bemoeilijkt, gezien de politieke krachtsverhoudingen in de VS. De dolle stier verdwijnt, maar de steun voor de Republikeinen van de helft van de bevolking zal niet op korte termijn verdwijnen en dreigt zelfs hier en daar te leiden tot gewapend optreden van opstandige milities. Maar bij gebrek aan een georganiseerde linkse beweging zal het kapitalistische tweepartijenstelsel nog jaren kunnen blijven voortleven. Landen als China, de DVRK en Iran reageren door hun defensie verder te versterken, begrijpelijk en terecht, maar uiteindelijk ook een bijdrage aan de levensgevaarlijke wapenwedloop.

In eigen land hebben we te maken met de georchestreerde val van het kabinet Rutte III. De coalitiepartijen onder leiding van Rutte en zijn doctrine, besloten te proberen zonder al teveel schade, vlak voor de verkiezingen er tussenuit te knijpen en op een laffe manier het bijltje erbij neer te gooien. Na de voortslepende discussie over de zogenaamde afbraak van de Nederlandse rechtsstaat en het uitblijven van adequate maatregelen om de slachtoffers te compenseren voor het verschrikkelijke leed dat 'de rechtsstaat' hen heeft aangedaan, was geen andere weg meer mogelijk. In de nasleep op de recente ontwikkelingen kreeg de PvdA de rekening gepresenteerd voor het verraad van Asscher en Samson (nu hulpje van Timmermans in de EU) met de VVD. Van het coronavirus zijn we ook nog (lang) niet af en met de veilige vaccins wil het ook niet echt vlotten.

We schreven het eerder: "Ook mondiaal is er sprake van een slagveld. Het kapitalistische Westen probeert te overleven ten koste van socialistische en onafhankelijke staten. Het imperialisme laat zich zien in zijn monsterachtige vorm en fascisme ligt op de loer. Racisme treedt steeds openlijker op. Extreem-rechtse politieke ontwikkelingen tonen zich steeds brutaler. De aanvallen op soevereine landen, politiek onafhankelijke groepen en personen nemen in omvang en intentie toe. De onderlinge strijd tussen de dominante kapitaalsgroepen en politieke stromingen wordt feller en gevaarlijker voor de mensheid."

We leven in een kanteltijdperk met veel verwarring, kansen en bedreigingen. Kanteltijden zijn altijd schimmig. Het verdeelde maar nog steeds oppermachtige Amerikaanse kapitaal probeert op alle mogelijke manieren zijn mondiale dominantie te behouden.

De politieke, ideologische en economische strijd tussen kapitalisme en socialisme blijft op de politieke, militaire en economische dagorde staan. De keuze 'socialisme of barbarij' is nog steeds meer dan een theoretische mogelijkheid. Maar nieuwe mogelijkheden om het kapitalisme in al zijn verschijningsvormen te bestrijden dienen zich steeds duidelijker aan. De zwakke schakels in de kapitalistische ketting worden met de dag zichtbaarder. Volgens het dialectisch en historisch materialisme, is niets definitief, absoluut of heilig; van alles en bij alles legt het de vergankelijkheid bloot en er bestaat voor hem niets dan het ononderbroken proces van worden en vergaan. Het gaat er om het goede te behouden en te vergroten, positieve ontwikkelingen te versterken en strijd te leveren gericht op de verbetering van de behoeften van de mensheid, ten koste van de graaiers en andere uitbuiters in ons land en ook deel te nemen aan de internationale strijd.

In Manifest proberen we de positieve veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals in het Westen lange tijd gedacht is. Deze maatschappij-ordening kan op basis van georganiseerde strijd worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd onder leiding van sterke communistische partijen is absoluut noodzakelijk.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'Revolutionaire strategie in niet-revolutionaire tijden, deel 3) (Willy Gerns), vertaling Louis Wilms, 'Een boeiend begin' (Greg Godels), vertaling J.Bernaven.

Ook in deze krant wordt weer ruimschoots ruimte gegeven aan artikelen uit Voorwaarts, de digitale krant van de CJB (zie: www.voorwaarts.net). De samenwerking tussen Voorwaarts en Manifest verbetert letterlijk zienderogen. De NCPN kan niet zonder de actieve deelname van de jongeren aan de strijd. Zij produceren bovendien tal van boeiende artikelen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Deze keer niets op de website.

Manifest nr. 02/2021 verschijnt op donderdag 18 februari 2021.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019