KLASSIEK EN ACTUEEL

"(...) De opkomende bourgeoisie bediende zich ook van zulke grove middelen als het zich door zwendelarij toe-eigenen van staatsgronden en het roven van kerkelijk eigendom. Massa's mensen, die hun bestaansmiddelen hadden verloren, werden tot zwervers, bedelaars en rovers. Degenen onder deze mensen die hun bezit trachtten te verdedigen, werden door de staatsmacht hardvochtig vervolgd op grond van de zgn 'bloedwetten'. Met behulp van stokslagen, martelingen en brandmerken werden de geruïneerde en beroofde mensen naar de kapitalistische ondernemingen gejaagd, waar men ze met alle middelen dwong zich te onderwerpen aan de discipline van de loonarbeid. Het verjagen van de boeren van hun grond had een tweeledig resultaat: ten eerste werd de grond particulier eigendom van een betrekkelijk gering aantal personen en ten tweede kreeg de industrie een groot aantal loonarbeiders aangeleverd. Dit was de eerste noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van het kapitalisme - de aanwezigheid van een massa bezitloze mensen die persoonlijk vrij waren, maar niet over productiemiddelen beschikten. (...)"

Uit: Kapitalisme en socialisme, P. Nikitin, 1959.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019