Van de redactie

i-002-007.jpg
i-002-008.jpg Vrouwendagposters. Op 8 maart, Internationale Werkende Vrouwendag gingen in het hele land kameraden van de CJB de straat op om posters te plakken om aandacht te vragen voor de strijd van werkende vrouwen. De strijd voor de rechten van werkende vrouwen is meer dan ooit actueel. Strijd mee en sluit je aan bij de CJB! (Foto: CJB\Voorwaarts)
i-002-009.jpg
Klimaatdemonstratie. De CJB was door het hele land aanwezig bij de Klimaatacties. Om klimaatverandering op te lossen hebben we systeemverandering nodig. Zolang bedrijven in private handen zijn, zullen ze de natuur opofferen voor de winst. Er is een ander economisch systeem nodig: het socialisme dat gebaseerd is op het maatschappelijk eigendom van de productiemiddelen. Dat wil zeggen dat de bedrijven niet in handen zijn van private eigenaren die meer winst willen, maar in handen van de maatschappij. De economische ontwikkeling gaat dan niet via de anarchie van de markt, maar via centrale planning die democratisch bepaald wordt. Niet langer zal de winst bepalend zijn voor economische groei, maar enkel de behoeftes van de mensen, die natuurlijk alle belang hebben bij het stoppen van klimaatverandering, het voorkomen van milieurampen en bij een gezond milieu. (Foto: CJB\Voorwaarts)
i-003-010.jpg
Racismedemonstratie. Op 21 maart vond de internationale dag tegen racisme en discriminatie plaats, en zoals ook afgelopen jaar waren er vele gebeurtenissen die lieten zien dat racisme een groot probleem is in Nederland. Wij accepteren dat niet langer. We waren in Amsterdam, Den Haag, Groningen en Rotterdam aanwezig bij de antiracismedemonstraties en lieten ons horen tegen racisme, haat en uitsluiting. (Foto: CJB\Voorwaarts)

De heersende kapitalistische klasse wil, ook tijdens de huidige heftige crisis, overal haar overwicht behouden of uitbreiden. Daartoe wordt ook geprobeerd de pandemie uit te buiten door het zaaien van valse verhalen en het uitbuiten en scheppen van tegenstellingen. Nieuwe en oude economische machtscentra houden elkaar in de klem: de moordende kapitalistische concurrentie verhevigt zienderogen. Daarbij springt nu vooral in het oog de strijd om het winnende vaccin. Deze strijd ten koste van de gezondheid van miljoenen mensen op de wereld toont de schadelijkheid van het kapitalisme overduidelijk. Belangen en winsten boven de behoeften van de bevolking.

Biden gaat voort op de weg van Obama en Trump: 'America first', net als eerder andere presidenten de belangen van de Amerikaanse rijken en machthebbers hebben gediend. De voortzetting dus van de 'Pax Americana', politieke oorlogsvoering, terreur en mediamanipulatie. De spanningen aan de Russisch-Oekraïense grens worden opgevoerd door de NAVO-landen. De politieke, morele en militaire spanningen nemen toe, de economische oorlogsvoering tegen China verhevigt. Er wordt zelfs overwogen de olympische winterspelen in Peking te boycotten. Ook elders in de wereld, zoals in Latijns-Amerika, waar met name Cuba en Venezuela bedreigd worden, neemt oorlogsdreiging in rap tempo toe.

Intussen worden de rijken rijker. Terwijl de schulden en begrotingstekorten wereldwijd exploderen, zagen de miljardairs, onder aanvoering van Jeff Bezos van Amazon (177 miljard dollar), hun vermogen door de florerende aandelenbeurzen enorm stijgen. In Nederland blijft de familie Heiningen met 16,7 miljard dollar, de hoogst genoteerde. Samen bezitten ze nu 13,1 biljoen dollar.

Het imperialistische Westen, alhoewel elkaar onderling waar mogelijk bestrijdend, probeert te overleven ten koste van de rest van de wereld van socialistische en onafhankelijke staten. Fascisme ligt op veel plaatsen op de loer. Extreem-rechtse politieke ontwikkelingen tonen zich steeds brutaler. Politieke versnippering en individualistische oplossingen nemen toe. Dat werd in Nederland zichtbaar rond de verkiezingen en nu rond de formatiepogingen. 'Nieuwe' spelregels van oudgedienden. Oude gezichten verschijnen weer op de voorgrond om de scherven te lijmen en het gemeenschappelijke kapitalistische belang te beschermen. Oude 'oplossingen', zoals het van stal halen van het 'Rijnlandse' economische model moeten het 'Angelsaksische kapitalisme' gaan vervangen omdat de kloof tussen arm en rijk teveel uit de hand loopt. Moet het oude liberalisme van de VVD de klus klaren of het nieuwe van D'66? En waar kan het voormalige bastion van het landbouwkapitaal, het CDA, nog vaste grond onder de voeten vinden? Een groot aantal lieden vindt nog steeds: zonder VVD geen stabiel kapitalistisch kabinet.

In Manifest proberen we de positieve veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals in het Westen lange tijd gedacht is. Deze maatschappij-ordening kan op basis van georganiseerde strijd worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd onder leiding van sterke communistische partijen is absoluut noodzakelijk.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'Over de rol van het massabewustzijn', (Jürgen Lloyd), vertaling Louis Wilms, van Greg Godels (2x): 'Uitbuiting: de onmisbare schakel', vertaling F. Willems en 'Is nieuwe normaal het oude normaal?' vertaling (J.Bernaven)

Ook in deze krant wordt weer ruimschoots ruimte gegeven aan artikelen uit Voorwaarts, de digitale krant van de CJB (zie: www.voorwaarts.net). De samenwerking tussen Voorwaarts en Manifest verbetert letterlijk zienderogen. De NCPN kan niet zonder de actieve deelname van de jongeren aan de strijd. Zij produceren bovendien tal van boeiende artikelen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Deze keer geen artikelen op de website.

Manifest nr. 04/2021 verschijnt op donderdag 13 mei 2021.


Op 30 januari jl. overleed onze dichter. Wij wensten zijn vrouw telefonisch sterkte met het verlies. Wij beschikken nog over een aantal gedichten en overleggen nog over plaatsing ervan. Deze keer echter niet.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019