Verantwoording Financiële Campagne eindjaar 2020

De Financiële Nieuwjaarscampagne heeft ruim 4000 euro opgeleverd. Dat is 1000 euro minder dan de campagne een jaar geleden, maar wel 1000 euro meer dan de campagne afgelopen zomer. Daarmee toch een goed resultaat waarmee de partij in staat wordt gesteld haar werk te doen in een werkelijkheid die getekend wordt door de hopeloosheid waarin het kapitalisme is beland. Een werkelijkheid waarvan de krant Manifest en haar website verslag doen van de vele strijdterreinen voor een betere toekomst. Strijd voor concrete lotsverbetering tegen uitbuiting en onrecht, maar ook de vorm aanneemt van analyses van en kritieken op profiteurs en dragers van dit verrotte stelsel. De krant Manifest en de website willen een baken zijn in deze worsteling. Financiële steun is daarvoor onontbeerlijk!

OH S, JA S-K te A: 43,- ; JLN S te V: 1,50; CJH V te A: 6,81; SGA vS te L: 15,-; HJ te D: 10,-; EGB B - B te A: 6,-; JLFM J te W: 1,50; WB - W: te R: 268,-; Afd FM: 1008,-; HJ G te D: 18,- ; RJ W / J K te A: 20,-; HMC W te T: 68,-; JH W te 's G: 35,-; JH S te A: 21,50; N W K te B: 68,-; F V te R: 18,-; M W te G: 20,- ; Y LO te U: 8,-; O E te D: 11,50; HA S te L: 20,-; C V te D: 20,-; M K te Z: 1,50; S H / B H H te G: 3,-; AE L te W: 18,-; M B K te Z: 50,-; L P P te H: 18,-; BAE vd W-K te 's G: 1,50; GF V te A: 51,50; WLK te A: 18,- ; GF te 's G: 10,-; LTJW / SWL te G: 60,-; JC I te 's G: 170,-; M V te L: 18,- ; ME v D / HAD B te R: 68,-; EMJ B 58,-; TJ B te R: 18,-; AB V te M: 6,-; DM G te G: 18,-; JJ IJ te A: 21,50; J E-P te A: 3,-; J O / GAM O-H te E: 18,-; SJH L te B: 93,-; DLPM R te B: 16,50; M v V te A: 8,-; MW K / E K-K te A: 10,-; EJ S te R: 18,-; JB A / JEM S te E: 36,5; BAJ W / WMA W-S te O: 250,-; G N te G: 10,-; LLC B te K: 25,-; C H te T: 18,-; GH W / HM W-N te H: 75,-; WF F te L: 10,-; JH V te D: 35,-; AF H te K: 20,-; D v S te æsG: 50,-; M A te 's H: 50,-; HFP/IP-S te A: 30,-; JMG O -B te A: 25,-; AAH v T te A: 25,-; NG V te Z: 20,-; WdB/SdB-B te L: 5,-; RS te A: 185,-; FS te M: 50,-; LvW te L: 100,-; BPMTG T te P: 20,-; PCM dM-vD / AD dM te S: 5,-; CM te B: 20,-; PHM v G te A: 100,-; AB te TE: 10,-; WJM te D: 100,- VHJS te U: 25,-; HO / MW C te D: 50,- ; JP te L: 35,-; AG te M: 50,-; RvdB / JA vd B-v R te 's G: 25,-; FM d B te A: 15,-; RF te Z: 20,-; AK-P te S: 10,-; JLFM J te W: 10,-; FH W te U: 100,-; EHJ V te B: 10,-; KS te N: 40,-; AdH / MM d H-S te H: 20,-; JC C/IIIM C-N te E: 18,-; AdB / SdB-H te G: 25.-.

Totaal: 4072,85

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019