Nieuwe stappen in het verhelderen van het slavernijverleden

i-001-005.jpg
De zijkant van de Gouden Koets, waarmee al decennialang de koninklijke familie met Prinsjesdag trots vervoerd wordt, is een hulde aan de Hollandse koloniale slavernij. (Foto: WikiCommons/cc2.0)

Wil van der Klift

Op 1 juli, tijdens de bijeenkomst van Keti Koti in Amsterdam, werden weer stappen gezet in het juist begrijpen van het Nederlandse koloniale verleden. Dat is uiteraard een moeizaam proces, omdat we vanuit het heden moeten proberen het verleden te duiden. Verleden en heden lopen bij de bestudering door elkaar heen. Bovendien is er sprake van uiteenlopende belangen. De grootste fout is om te gaan schuiven met abstracte beelden. Heden en verleden vragen ieder om concreet onderzoek. Alleen op die manier kun je de geschiedenis recht doen.

De afschuw over de rol van de de Nederlandse en kooplieden-stadsbestuurders is terecht, maar vraagt vooral nader onderzoek naar het kapitalisme in die tijd. Dat onderzoek is pas begonnen en vraagt om een stelselmatig en grondige bestudering die niet moet worden vermengd met abstracte beelden uit deze tijd omdat dan onjuiste belangentegenstellingen binnensluipen. De relatie tussen racisme, kapitalisme en klassentegenstellingen maakt onbevooroordeeld onderzoek lastig.

De bewering bijvoorbeeld dat iedereen in Nederland mede schuldig is aan dat verleden is uit de lucht gegrepen en onderdeel van de belangenstrijd die op theoretisch niveau wordt uitgevochten. Dezelfde heersende klasse van toen onderdrukte de arbeidersklasse in eigen land ook. Uitbuiting is niet in de eerste plaats een rassenvraagstuk, maar een gevolg van klassenverschillen. Rassenstrijd en klassenstrijd zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Belangrijk daarbij is ook om je te realiseren dat er op grote schaal sprake is van 'rode deletie', de verstomde herinnering aan het communisme van Anton de Kom. [zie Tijdschrift voor Geschiedenis. Het artikel van Karwan Fatah-Black]. Maar het wegpoetsen van stukken geschiedenis om politieke redenen is een breder fenomeen. Manifest komt er in het nieuwe seizoen uitvoeriger op terug. Een nieuwe wetenschappelijke elite mag niet doorgaan met het verdraaien van de geschiedenis.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019