Van de redactie

i-002-008.jpg

In memoriam

Op 91-jarige leeftijd stierf kameraad Tamila Yabrova, voorzitter van de Unie van Communisten van Oekraïne en Leninistische voorvechtster voor een socialistische/communistische wereld.

i-002-009.jpg

Op 2 september overleed op 96-jarige leeftijd de beroemde communistische componist Mikis Theodorakis.

Over beide belangrijke voorvechters voor een wereld zonder imperialistische uitbuiting zijn verklaringen uitgegeven, te vinden door bovenstaande links te volgen.

De heersende kapitalistische klasse wil, ook tijdens de huidige heftige crisis, overal haar overwicht behouden of liever nog uitbreiden. Daartoe worden talloze middelen ingezet, waarbij in westerse landen het misbruik van de media het meest in het oog springt. In landen met een stevige kapitalistische heersende klasse worden uitbuiting en verslechtering van de levensstandaard zo mogelijk sluipenderwijze ingevoerd. Openlijk geweld wordt in die landen zoveel mogelijk vermeden. Het moet allemaal zoveel mogelijk 'democratisch' verlopen.

Sinds jaar en dag, maar steeds vaker wordt de politiek vervangen door een theater. Uiteraard gold en geldt nog steeds: geef het volk brood en spelen. Vermaak staat centraal. Dat houdt de bevolking weg van georganiseerd verzet tegen de kapitalistische klasse en haar marionetten in de verschillende overheidsorganen. De strijd heeft allang een ideologisch karakter. Daartoe worden de 'spelen' steeds vaker opgevoerd met politici die steeds vaker op de buis hun zegje doen over van alles en nog wat. Politiek en vermaak worden nauw met elkaar verbonden. Zo krijgt de bevolking steeds meer inkijkjes in het dagelijkse leven van de politici, waardoor hun politieke opvattingen onzichtbaarder worden. Uiteraard geldt dat minder voor de - meestal rechtse - politici van de oppositie die het juist moeten hebben van hun oppositionele meningen. Zij spelen echter ook hun eigen theaterstukjes.

In Manifest proberen we de leugens, maar ook de positieve veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals in het Westen lange tijd gedacht is. Deze maatschappij-ordening kan op basis van georganiseerde strijd worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd en sterke communistische partijen zijn absoluut noodzakelijk. Het is daarom bijvoorbeeld heel belangrijk hoe de strijd bij Tata-steel verder verloopt.

Er is een nieuwe jonge generatie zichtbaar, we tonen het in Manifest en Voorwaarts.net, die zich niet om de tuin laat leiden, maar - desnoods met een kleine groep - daadwerkelijk en zichtbaar in verzet komt. De gestage groei van CJB en NCPN geeft hoop en inspiratie.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'De fundamentele tegenstrijdigheid van de digitalisering' (dl1 van 2), Peter Schadt, vertaling A.I., 'Gebouwd op bloed, 'Indonesische massamoord als voorbeeld', Nikias Franzen, vertaling A.I., 'Wat gebeurde er op Cuba op 11 juli jl.', Cubaanse ambassade.

Ook in deze krant wordt weer ruimschoots ruimte gegeven aan artikelen uit Voorwaarts, de digitale krant van de CJB (zie: www.voorwaarts.net). De samenwerking tussen Voorwaarts en Manifest verbetert letterlijk zienderogen. De NCPN kan niet zonder de actieve deelname van de jongeren aan de strijd. Zij produceren bovendien tal van boeiende artikelen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook Voorwaarts.net van de CJB.

Op de website, www.ncpn.nl, verschijnen nu drie artikelen:

  1. Internationale solidariteit met Cuba;
  2. Verklaring Wereldvredesraad over Afghanistan;
  3. Solidariteitsverklaring NCPN-CJB m.b.t. bosbranden Zuid-Europa.

Manifest nr. 08/2021 verschijnt op donderdag 07 oktober 2021.

De redactie van Manifest vraagt om begrip voor de veranderingen die het gevolg zijn van een ongeval van de hoofdredacteur, die inmiddels weer aan de beterende hand is. Krant 8 schuiven we noodgewongen ook een week op. Daarna volgt nog een 'pauze' van 1 maal en daarna volgen nog op de gewone data nummer 9 en 10.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019