Persbericht van de Communistische Partij van Duitsland (DKP)

i-011-020.jpg
Verkiezingsposter DKP met voorzitter Patrick Köbele. (Foto: DKP)
i-011-021.jpg
DKP-afdelingen gebruikten de verkiezingen om actief te werken onder de bevolking, met een antikapitalistische analyse én socialistische oplossingen. Zo kandideerde de 26-jarige staalarbeider Calvin Klaus zich. Met collega's strijdt hij in een kleine staalfabriek in Hessen voor behoud van werk en bedrijf. De grote hervormingen van de staalmarkt zijn een kapitalistische oplossing, waarbij de monopolies als Thyssen-Krupp, Arcelor-Mittal en Tata enkel naar de aandeelhouders luisteren. Een eis van nationalisatie is op zijn plaats, zoals het DKP-spandoek eist. Ook bij Tata in IJmuiden is die politieke eis op zijn plaats. Dat lost ook de valse tegenstelling tussen omwonenden en staalfabriek op rond uitstoot, die nu rond de Tata Steel in IJmuiden speelt. (Foto: DKP Lennestadt-Luedenscheid)

Een reactie op de uitslag van de Bondsdagverkiezingen door Patrik Köbele, voorzitter van de DKP

De uitslag van de Bondsdagverkiezingen zullen leiden tot onderhandelingen tussen de SPD, de CDU, de Groenen en de FDP. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de Grote Coalitie niet voortgezet, maar iedere andere combinatie uit deze vier partijen is denkbaar.

Elke mogelijke combinatie betekent een regering die staat voor een agressieve binnen- en buitenlandse politiek. Met verschillende nuances hebben alle genoemde partijen zich uitgesproken vóór de oorlogszuchtige koers van de NAVO en vóór de militarisering van de EU, gericht tegen Rusland en China. Alle genoemde partijen maken zich sterk voor felle aanvallen op de democratische en sociale rechten van de Duitse bevolking: aanvallen die na de verkiezingen alleen nog maar feller zullen worden. De achterliggende motivatie zal verschillen: sommigen zullen deze aanvallen rechtvaardigen uit naam van de redding van het milieu, anderen niet. Geen van de genoemde partijen beschikt over een plan voor de feitelijke verbetering van de ecologische toestand, want er is geen partij die bereid is om in te grijpen in de kapitalistische winstmaximalisatie of hoe dan ook in de heersende bezitsverhoudingen.

Ook na de Bondsdagverkiezingen luidt het devies voor de arbeiders- en vredesbeweging dus: "We moeten de weg van de weerstand bewandelen!"

Het verlies van Die Linke is pijnlijk en stemt verdrietig. Dit verlies is de logische uitkomst van een verkiezingsstrijd waarin Die Linke alles op alles zette om aan de regering deel te mogen nemen, koste wat het kost. De ervaring leert dat Die Linke zich, daar waar zij aan de Bondsstaatregeringen deelneemt, nauwelijks nog van de traditionele sociaaldemocraten onderscheidt.

Hoewel de verkiezingsdeelname is toegenomen vormen die niet-kiezers, met krap 25 procent, nog steeds de grootste 'partij' van Duitsland. Het aandeel 'overige' partijen - anders dan SPD, CDU, Groenen en FDP - heeft met ruim 8 procent een voorlopig hoogtepunt bereikt. Dat betekent dat 30 procent van de kiesgerechtigde bevolking nu niet in de Bondsdag vertegenwoordigd is.

De score van de DKP - een lichte winst ten opzichte van de Bondsdagverkiezing van 2017 - valt tegen. De DKP is te zwak om zich overtuigend te presenteren aan kiezers die op zoek zijn naar een alternatief. Toch heeft de verkiezingsstrijd wel wat opgeleverd: de partij en haar standpunten zijn sterker geworden en meer naar buiten getreden. Te midden van alle krijgszucht was de DKP de enige partij die zich consequent sterk heeft gemaakt voor vredesstandpunten. We hebben bekendheid, draagvlak, nieuwe leden en nieuwe activisten gewonnen.

Wij bedanken de kiezers en de kandidaten en kameraden die ons in de verkiezingsstrijd hebben ondersteund. We zullen opnieuw voor de weg van de weerstand kiezen. Dat is nu noodzakelijker dan ooit. Vóór vrede met Rusland en China. Tegen de sociale kaalslag en de afbraak van de democratie. Het kapitalisme biedt de mens én de natuur geen perspectief.

Essen, 27 september 2021

Vertaling Christiaan Caspers.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019