Belangrijke beschouwing van de verworvenheden van de Cubaanse Revolutie, naar voren gebracht ter gelegenheid van de 63e viering van haar overwinning

i-010-020.jpg
Cubaanse jeugd krijgt de aandacht die het verdient, ondanks de voortdurende aanvallen van de VS.( Foto: ambassade Cuba)
i-010-019.jpg
Willem Veldhoven van ‘Holanda pro Cuba’ organiseert al jaren politieke en materiële steun voor Cuba. Kortgeleden vervoerde het schip Augusta Luna vier containers hulpgoederen voor dat land. In ons land voert de organisatie strijd tegen de blokkade van de VS en voor politieke erkenning van Cuba. Hij staat met zijn kraam met biologische waren op tal van markten en maakt dan reclame voor Cuba. Maar er vinden ook tal van gerichte acties plaats.
i-010-021.jpg
De EU heeft kortgeleden nieuwe sancties tegen Cuba afgekondigd.(Foto: ambassade Cuba)

Redactie buitenland (*)

De overwinning van de Cubaanse revolutie, op 1 januari 1959, bracht een nieuw leven voor het Cubaanse volk. De revolutie bood kansen voor wetenschappelijke ontwikkeling, zorgde voor gelijke rechten tussen vrouw en man, maakte een einde aan het analfabetisme, zorgde voor positieve resultaten op het gebied van gezondheid, onderwijs en cultuur en vestigde sport als een recht van de mens.

Gedurende de afgelopen 63 jaar heeft het Cubaanse volk zijn verworvenheden verdedigd. De revolutie heeft veel bereikt, ook op het gebied van belangrijke mensenrechten, ondanks de economische, commerciële en financiële blokkade van de Verenigde Staten tegen Cuba.

Onderwijs

Gezondheid

Gendergelijkheid

Sport

Om al deze verworvenheden te bereiken, heeft Cuba het hoofd moeten bieden aan de impact van de economische, commerciële en financiële blokkade, die al gedurende zes decennia door de regering van de Verenigde Staten wordt opgelegd en die is verscherpt in de context van de COVID-19-pandemie. Zo bedroeg de schade aan de gezondheidssector tussen april 2018 en maart 2019 meer dan 104 miljoen dollar (6 miljoen meer dan het voorgaande jaar). De totale impact van de blokkade op deze sector bedraagt ruim 2,9 miljard dollar.

Cuba zal doorgaan met het versterken van zijn wetten, instellingen, strategieën en staatsbeleid, gericht op het verder verbeteren van het leven van zijn bevolking, als onderdeel van het proces om zijn model voor sociale en economische ontwikkeling te actualiseren.

(*) Bijdrage van de Cubaanse ambassade, Vertaling J.Bernaven.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019