Communistische Partij van Zweden (SKP) over het akkoord met Turkije

Communistische Partij van Zweden

Het akkoord met Turkije toont eens te meer de ware aard van de sociaaldemocraten. Enkele uren na het betreurenswaardige akkoord tussen Zweden en Turkije, kwam het verzoek van Turkije om mensen die in Zweden wonen en asiel hebben gekregen om aan de onderdrukking en doodsbedreigingen van Turkije te ontkomen, uit te leveren.

In haar streven om tot de NAVO toe te treden, verwerpen de Zweedse bourgeoisie en haar sociaaldemocratische regering alle mensenrechten. Om volwaardig lid te worden van de NAVO, deze imperialistische militaire alliantie, stemt zij ermee in om het doel van Turkije tot haar eigen doel te maken. Degenen die de regering van Turkije terroristen noemt, zal de Zweedse regering ook terroristen noemen en de samenwerking tegen hen zal beginnen.

Dat dit het niveau is waarop de sociaaldemocraten zich begeven om het Zweedse lidmaatschap van de NAVO veilig te stellen, verbaast ons niet. De sociaaldemocraten zijn van het doen alsof ze aarzelen over het NAVO-lidmaatschap, overgestapt naar alles doen om het concurrentievermogen van het Zweedse monopoliekapitaal te versterken en daarvoor nieuwe markten veilig te stellen – niet in de laatste plaats als het gaat om wapenverkoop.

Met de overeenkomst met Turkije wordt eens te meer duidelijk dat deelname aan een imperialistisch bondgenootschap een bedreiging vormt voor de democratische rechten van het volk, die alleen kunnen worden hersteld door de strijd voor het socialisme.

De Communistische Partij van Zweden veroordeelt de overeenkomst die de sociaaldemocratische regering heeft gesloten met de regering van Turkije, en veroordeelt de toetreding van Zweden tot de NAVO.

Bron: SKP, 30 juni 2022.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019