Ook de Spaanse regering is schuldig aan de doden aan de grens van Melilla

Persbureau van het Centraal Comité van de PCTE

Afgelopen vrijdag zijn 45 immigranten overleden en raakten verschillende mensen gewond toen zij Melilla probeerden binnen te komen. De PCTE stelt de regering van de sociaaldemocratische coalitie verantwoordelijk voor dit ernstige incident.

Dit was de eerste poging tot massale binnenkomst in Melilla sinds de Spaanse regering in maart haar beleid ten aanzien van de Westelijke Sahara heeft gewijzigd en daarmee heeft toegegeven aan de chantage door Marokko.

Het criminele beleid van de westerse mogendheden in Afrika en de voortdurende manoeuvres van de Marokkaanse regering, die de migratiestromen op haar grondgebied en in de bezette zone van de Westelijke Sahara naar believen regelt, zorgen voor een onhoudbare situatie die regelmatig tot tragedies als deze leidt. Het toegeven van de Spaanse regering aan de Marokkaanse eisen inzake de Westelijke Sahara doet deze situatie alleen maar verergeren.

Eens te meer zijn het de migrerende werknemers die de prijs betalen in dit belangenconflict tussen twee kapitalistische mogendheden. De volkeren ten zuiden van de Sahara worden systematisch gebruikt als middel om druk uit te oefenen op de Spaanse regering. Imperialisme is het hoogste en laatste stadium van het kapitalisme, en het is dan ook geen toeval dat incidenten als deze zich voordoen wanneer geostrategische belangen bepalend zijn in diplomatieke kwesties.

De PCTE wijst de sociaaldemocratische regering aan als een directe medeverantwoordelijke van de gebeurtenissen in Melilla, aangezien zij deelneemt aan de schending van elk recht van migranten. De PCTE eist van de Spaanse regering dat zij zich verantwoord via haar ministerie van Binnenlandse Zaken.

Bron: PCTE, 27 juni 2022.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019