Redactie

De afgelopen weken werd Nederland ook wakkergeschut door de escalatie van de boerenprotesten, waar we in deze krant aandacht aan besteden. Duidelijk is dat de tegenstelling tussen economie en natuur niet kan worden opgelost binnen het kapitalisme. Op 18 juni namen NCPN en CJB deel aan de klimaatmars in Rotterdam en we publiceren in deze krant ook de toespraak die daar werd gehouden.

In juni vond de Driepartijenconferentie van de NCPN met haar Duitse en Luxemburgse zusterorganisaties plaats. We publiceren de gezamenlijke verklaring. We publiceren ook de bijdrage van de NCPN over ‘Het karakter van de recente economisch crisis, de economische vooruitzichten en het beleid van de Nederlandse regering en de EU’. Deze bijdrage gaat uitgebreid in op de actuele economische en politieke ontwikkelingen in binnenland en buitenland.

De internationale ontwikkelingen zijn zorgwekkend. In deze krant aandacht voor de NAVO-top in Madrid, waar besluiten zijn genomen die olie op het vuur gooien van de tegenstellingen tussen imperialistische blokken, met gevaar op verdere escalatie van conflicten. De besluiten voor grootschalige bewapening en militarisering zullen duur worden betaald door de bevolking van de NAVO-lidstaten, waaronder Nederland.

De NAVO besloot Finland en Zweden uit te nodigen om toe te treden tot het imperialistische bondgenootschap. In de vorige krant publiceerden we reeds een interview met de Communistische Partij van Zweden (SKP) dat inging op deze ontwikkeling. Ondertussen is er een akkoord bereikt met Turkije, het NAVO-lid dat dwarslag. In deze krant een korte verklaring van de SKP over dit akkoord, waarmee de Zweedse regering de rechten van asielzoekers en minderheden aan haar laars lapt.

Deze NAVO-top in Madrid werd georganiseerd door de Spaanse sociaaldemocratische regering. De ‘Communistische Partij van Spanje’, die alleen nog in naam communistisch is, maakt deel uit van deze regering. Een triest voorbeeld van hoe ver een partij kan afglijden wanner zij het marxisme-leninisme laat varen. Gelukkig zijn er ook groeiende krachten die zich werkelijk verzetten tegen de NAVO en het imperialisme, zoals de Communistische Partij van de Werkers van Spanje (PCTE), waarmee de NCPN al jaren goede banden heeft. We publiceren een verklaring van de PCTE n.a.v. van een van de massale demonstraties tegen de NAVO-top.

De bewapening en militarisering van de NAVO-lidstaten, waaronder Nederland, vindt natuurlijk plaats in het licht van de imperialistische oorlog in Oekraïne, waar de NAVO tegenover Rusland en zijn bondgenoten staat. In deze krant een artikel dat ingaat op bepaalde misvattingen over het karakter van de imperialistische oorlog in Oekraïne en de rol van Rusland daarin.

Meer in het algemeen is merkbaar dat de tegenstellingen en het verderf van het kapitalisme toenemen. Er is een reactionaire tendens merkbaar. Die uit zich o.a. in de recente ontwikkelingen in de VS, waar een streep werd gehaald door het recht op abortus. Daarover zullen we binnenkort een artikel publiceren op de website. Maar we zien het ook terug in de honderden arrestaties bij een pride in Turkije.

We publiceren een achtergrondartikel over fascisme en de strijd daartegen, dat ook kritisch ingaat op bepaalde misvattingen over (anti-) fascisme die bestaan onder opportunistische krachten.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook Voorwaarts.net van de CJB.

De volgende krant komt uit na de zomerstop op 1 september.

Lees het volgende artikel op de website:

- Zijn rechten ondergeschikt aan klassenmacht? (Eoghan O’Neill en Eoin MacDermott; vertaling Frans Willems)


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019