Gezamenlijk standpunt over de gevolgen van de crisis

i-001-006.jpg
Groepsfoto van de gedelegeerden van de KPL, DKP en NCPN op de 3partijen- conferentie. Foto: KPL

Driepartijenconferentie in Luxemburg

In het weekend van 11-12 juni vond de jaarlijkse driepartijenconferentie plaats van de Duitse Communistische Partij (DKP), de Communistische Partij van Luxemburg (KPL) en de Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN). Door de pandemie was dit weer de eerste keer sinds 2019. De conferentie vond dit jaar plaats te Remich in Luxemburg en de partijen hebben er twee actuele thema’s besproken. Op zaterdag werd het thema ‘Het karakter van de kapitalistische economische crisis, en het beleid van de regeringen en de EU in reactie op de crisis’ behandeld. Op zondag werd gesproken over het thema: ‘De gevolgen van de crisis en het beleid van de regeringen en de EU voor de arbeidersklasse, de vormen van verzet daartegen en perspectieven voor de strijd.’ De partijen gaven in hun bijdragen hun visie weer over de deze thema’s in internationale context, maar ook met veel oog voor de specifieke ervaringen in eigen land. De aanwezigen wisselde ervaringen uit en discussieerden in een kameraadschappelijke en open sfeer uitgebreid over de analyses. Naar aanleiding van de bijdragen en de daaropvolgende discussies, kwamen de drie delegaties aan het eind van de conferentie tot de onderstaande gezamenlijke verklaring.

Gezamenlijk tegen de gevolgen van de crisis

Communisten uit Duitsland, Luxemburg en Nederland overlegden over de hedendaagse opgaven

Vertegenwoordigers van de Duitse Communistische Partij (DKP), de Communistische Partij van Luxemburg (KPL) en de Nieuwe Communistische Partij Nederland (NCPN) overlegden op hun gezamenlijke conferentie, die plaatsvond op 11 en 12 juni in Remich (Luxemburg). Hier spraken zij over hun inschatting van de huidige fase van de crisis van het kapitalisme en de gevolgen daarvan voor de arbeidersklasse in hun respectievelijke landen. Zij stelden vast dat de heersende klasse de coronapandemie en recent steeds meer de oorlog in Oekraïne gebruiken om de herverdeling van maatschappelijke welvaart van onder naar boven te versnellen. Dit beleid heeft sterke negatieve effecten op de leefomstandigheden en de koopkracht van werkenden, jongeren en gepensioneerden.

De vertegenwoordigers van de drie partijen informeerden elkaar over de concrete ontwikkelingen van de crisis in hun landen en daarover, hoe de Europese Unie en de nationale regeringen de kosten van crisis op de arbeiders afschuiven, evenals over de verschillende vormen van strijd van arbeiders tegen dit beleid. Zij weigeren het, de oorlog in Oekraïne als voorwendsel te gebruiken voor enorme prijsstijgingen en verhoogde militaire uitgaven. De DKP, de KPL en de NCPN ondersteunen onderhandelingen in plaats van wapenleveranties als uitweg uit de oorlog in Oekraïne. Ze zijn het erover eens dat de strijd van de communisten voor sociale en politieke rechten van arbeiders en evenzeer tegen de oorlog en de NAVO, en voor vrede en ontwapening, moet worden geïntensiveerd.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019