Redactie

Sinds de vorige krant uitkwam in juli is er een hoop gebeurd. De tegenstellingen van het systeem nemen toe. Op die basis nemen ook de tegenstellingen tussen de imperialistische machten toe en verergert de situatie van de arbeidersklasse. De inkomens van de arbeidersklasse worden geteisterd door de uit de pan gerezen inflatie, die de inkomens van werkers, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden doen verdampen. Ondertussen draaien de kapitalisten recordwinsten, terwijl ze de een steeds groter deel van de staatsbegroting aanwenden voor de voorbereiding van imperialistische oorlogen om hun belangen te verdedigen. Alleen met de strijd van de arbeidersbeweging kunnen we onze inkomens en rechten beschermen tegenover deze nieuwe aanval van het kapitaal. De recente stakingen in het openbaar vervoer laten weer eens zien wie de maatschappij draaiende houden: de werkers.

In deze krant uitgebreid aandacht voor de inflatie. We weerleggen de argumenten die de spreekbuizen van het kapitaal aanwenden om werkers van de strijd te weerhouden (pagina 10-11). Ook gaan we uitgebreid in op de strijd van de arbeidersbeweging in de afgelopen periode (pagina 6-7).

Via een artikel van de Cubaanse ambassade in Nederland, waarmee de NCPN warme banden onderhoudt, over Fidel Castro, besteden we ook aandacht aan de noodzaak van solidariteit met Cuba. Dat is van groot belang, want Cuba wordt steeds meer onder druk gezet. Op de website van onze partij publiceerden we eind juli een solidariteitsverklaring.

Als webartikel publiceren we nog twee artikelen van de Cubaanse ambassade:

Recent hebben mensen terecht voor walging gereageerd op de seksistische en reactionaire uitlatingen in het studentencorps. Op de website publiceren we het artikel ‘Burgerlijke studentenverenigingen en het verrot van het corps’ door Eirini (kaderlid van de NCPN en CJB en verantwoordelijke voor de Commissie Vrouwenstrijd) dat ingaat op dit verschijnsel.

Daarnaast op de website het artikel ‘Vrede – een klassenvraagstuk!’, n.a.v. de ontwikkelingen in Oekraïne, eveneens door Eirini.

De CJB nam gedurende de zomer deel aan zomerkampen van zusterorganisaties in Duitsland (SDAJ), Griekenland (KNE) en Spanje (CJC). Het is van groot belang dat jonge communisten met elkaar ervaringen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. Verslagen van de deelname van de CJB en de bijdrages die de CJB daar leverde zijn te vinden op de website van de CJB, voorwaarts.net.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook Voorwaarts.net van de CJB.

De volgende krant komt uit op 29 september.

Rectificatie

In de vorige krant (nummer vijf, verschenen op 7 juli) stond het artikel ‘Imperialisme en de aantasting van milieu en klimaat’. Hier stond ten onrechte dat het ging om een “toespraak van Caetano Antunes (lid Algemeen Bestuur CJB) bij de klimaatmars in Rotterdam.” Dit was onjuist. Dit was een artikel geschreven door Eirini (kaderlid van de partij en CJB) en Luuk (kaderlid CJB).


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019