Resultaat Financiële Zomeractie 2022

Ook deze zomer heeft de partij een beroep gedaan op financiële steun van de lezers. Dat heeft tot nu toe bijna 2000 euro opgeleverd: 1886,50. De verantwoording vind je hieronder.

JA B te R: 50,-, J E M A-S te E: 20,-; M. V de M te B: 10,-; W.J.M. te D: 100,-; G.F.V. te A: 75,-; W B V. te A: 25,-; H.J. te D: 10,-; A.R. te ‘s G: 10,-; A.d H. te H: 25,-; D.v.S. te ‘s G: 50,-; L T J W te G: 60,-; NH v H te D: 100,-; L v W te L: 100,-; R.A.A. te W: 25,-; ME v D te R: 100,-; R.F. te Z: 20,-; F B M M te E: 200,-; C.V. te A: 25,-; D L P M R te B: 9,-; H M C W te T: 100,-; A A H v T te A: 25,-; G.F. te ‘s G: 10,-; S G A v S te L: 10,-; A G te M: 75,-; R v d B te ‘s G: 30,-; T.J.B. te R: 50,-; M L E te W: 50,-; JCI te ‘s G: 250,-; S.J.H. l’E te B: 50,-; GM L te D: 25,-; N.G. V te Z: 15,-; M. VDM te B: 10,-; M.K. te Z: 20,-; R.V. en H. V W te L: 40,-; O.H.S en J.A. S-K te A: 25,-; J.P. te L: 35,-; N.B. te G: 2,50; J.B. te D: 50,-;

In vergelijking met twee voorgaande jaren is dit resultaat vergelijkbaar met vorig jaar. Toen werd 1904,- opgehaald. In 2020 was het resultaat 1000,- hoger en in Manifest 7 van 2020 konden we melden dat er 3017.- was opgehaald. Dat was het eerste ‘corona jaar’, maar een verband is moeilijk te leggen.

Mocht de campagne je dit keer zijn ontgaan? Onze bankrekeningen staan open voor jullie bijdragen:

IBAN: NL82INGB0001022573 van de Stichting HOC of op

IBAN: NL38INGB0007808612 van de ANBI-Stichting VCG

Want het zoeken naar en publiceren van de ‘Waarheid’ in Manifest kan niet zonder jullie financiële steun!


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019