Hoofdkantoor Servische communisten opnieuw aangevallen door neonazi’s

i-011-026.jpg
De jaarlijkse conferentie van de Nieuwe Communistische Partij van Joegoslavië werd op 12 februari in Belgrado gehouden (Foto: NKPJ)

Over anticommunisme gesproken: het stuk over anticommunisme was net af toen wij op 19 oktober het onderstaande bericht ontvingen van onze Servische zusterorganisatie, de Nieuwe Communistische Partij van Joegoslavië (NKPJ), naar aanleiding van de zoveelste aanval op hun hoofdkantoor door neonazistische groeperingen. De autoriteiten staan het toe.

Nieuwe Communistische Partij van Joegoslavië

De Nieuwe Communistische Partij van Joegoslavië informeert jullie dat neonazi's een nieuwe aanval hebben georganiseerd op ons hoofdkwartier in Belgrado. Zij hebben onze ramen gesloopt en anticommunistische en neonazistische slogans geschreven. Reactionaire krachten hebben ons hoofdkwartier vorig jaar vijf keer aangevallen. In de afgelopen jaren is dat de standaard geworden. Maar de laatste aanval op onze partij was het hevigste.

De laatste jaren zijn neonazi's erg actief en ze vernielen voortdurend veel antifascistische monumenten en andere symbolen van het socialisme in ons land. De NKPJ is de meest actieve partij in ons land om socialistische en antifascistische symbolen te verdedigen. Politie en autoriteiten wilden niets doen. Onze veiligheidsdiensten en politie zijn zeer vertrouwd met neonazistische groepen en zij hebben er veel gecreëerd.

De regering die afbraakbeleid doorvoert en reactionaire krachten storen zich aan ons politieke programma. De druk op onze partij is de laatste jaren toegenomen. De aanval op onze partij vindt plaats in de context van een enorme anticommunistische hysterie in Servië en tegenstellingen in de wereld. De anticommunistische campagne in Servië gaat hand in hand met het offensief tegen de rechten van de arbeiders en het volk en is al vele jaren aan de gang. Vele films, series en ‘wetenschappelijke programma's’ worden gemaakt om de socialistische opbouw die in ons land bestond in diskrediet te brengen. Het wordt elke dag vertoond. De media schilderen communisten en revolutionairen af als criminelen en avonturiers, en aan de andere kant zetten ze collaborateurs neer als patriotten en ‘redders van de natie’. Ze willen laten zien dat de strijd voor sociale rechtvaardigheid absurd is, terwijl verraad iets is om te bewonderen. In opdracht van de EU heeft Servië de rehabilitatiewet ingevoerd en zijn 3000 collaborateurs uit de Tweede Wereldoorlog gerehabiliteerd.

Reactionaire krachten in Servië wilden met hun laatste acties tegen onze partij de communisten in ons land bang maken. De leden van de NKPJ zijn volgelingen van de partizanen, die onder leiding van de communisten het fascisme en de collaborateurs, die de nazi-bezetters dienden en hun eigen volk afslachtten, versloegen. Communisten zijn trots op die strijd, want na die befaamde overwinning werd een rechtvaardiger wereld opgebouwd, die was afgestemd op de mensheid, een toekomst voorzag die het waard was om in te leven, en broederschap en eenheid onder de naties verspreidde, in plaats van een beleid van haat en uitbuiting. De NKPJ stuurt een waarschuwing naar de lafaards die zich achter de neonazi’s verschuilen: communisten zullen niet terugkrabbelen vanwege nutteloze bedreigingen. Communisten zijn mensen van een speciaal soort die niet bang zijn voor laffe neonazistische aanvallen. Communisten zullen onvoorwaardelijk en onverbiddelijk vechten tot hun laatste adem en bloeddruppels voor een wereld zonder uitbuiting, racisme, fascisme, chauvinisme, interetnische haat en alle andere reactionaire regeringsvormen.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019