Solidariteit voor de strijd van het Iraanse volk voor vrede, vooruitgang en rechtvaardigheid!

Samen met vele tientallen andere zusterorganisaties uit de hele wereld, heeft de NCPN de onderstaande solidariteitsverklaring ondertekend voor de bevolking van Iran, opgesteld op initiatief van de Tudeh Partij van Iran.

Gezamenlijke verklaring van communistische partijen

Wij, de ondergetekende communistische en arbeiderspartijen, volgen met bezorgdheid de laatste ontwikkelingen in Iran sinds medio september 2022.

In overeenstemming met het actieplan dat unaniem is overeengekomen tijdens de 22e IMCWP in Havana, Cuba, in oktober 2022, betuigen wij “onze solidariteit met de rechtvaardige doelen van het volk van Iran – waaronder de Iraanse communisten die worden geconfronteerd met vervolging en een verbod op de vrije uitoefening van hun politieke rechten – om op te komen tegen dictatoriale regimes, onderdrukking en discriminatie op het gebied van democratische rechten en vrijheden” in dat land.

De huidige massaprotesten in Iran, die begonnen na de dood van Mahsa Amini in hechtenis van de ‘moraalpolitie’ op 16 september – met de vrouwen en jongeren van het land voorop – hebben het repressieve overheidsbeleid van de Islamitische Republiek Iran (IRI) veroordeeld en opgeroepen tot fundamentele systemische politieke veranderingen. Massademonstraties in heel Iran zijn door de politie en de veiligheidstroepen in burger van de IRI brutaal onderdrukt.

Volgens bevestigde berichten zijn meer dan 500 demonstranten gedood door de repressieve maatregelen van de staat, waaronder 57 kinderen, terwijl honderden anderen gewond zijn geraakt en ongeveer 18.000 demonstranten zijn gearresteerd.

De rechterlijke macht van de IRI heeft bevestigd dat het proces tegen ongeveer 1000 demonstranten al is begonnen. Verschillende beklaagden zijn al beschuldigd van ‘vijandschap jegens God’, ‘bestrijden van de islam’ en ‘de nationale veiligheid van de islamitische staat in gevaar brengen’ en ter dood veroordeeld. Deze processen voldoen bij lange na niet aan de meest elementaire normen voor een eerlijke en wettige rechtsgang.

Wij veroordelen met klem het gebruik van de doodstraf. Zeker als straf voor deelname aan vreedzame protesten en politieke activiteiten en voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting of de vrijheid om zich aan te sluiten bij een politieke of sociale organisatie van iemands keuze.

Wij steunen de legitieme strijd van het Iraanse volk voor vrede, mensenrechten en democratische rechten, soevereiniteit en sociale rechtvaardigheid. Hun strijd om de toekomst van hun land te bepalen – vrij van intimidatie, onderdrukking of geweld – is hun legitieme recht. Wij eisen de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle gevangenen en een onmiddellijke stopzetting van het martelen en executeren van demonstranten.

Ook wijzen wij elke inmenging van het imperialisme en reactionaire regimes in het Midden-Oosten in de interne aangelegenheden van Iran met kracht af. De toekomstige richting van de politieke ontwikkelingen in Iran is uitsluitend een beslissing van het Iraanse volk zelf.

* Lijst van partijen die de verklaring ondertekenen is te raadplegen op de website.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019