Verantwoording Financiële Eindejaarscampagne 2022

De Financiële eindejaarcampagne heeft bijna 5000 euro opgeleverd. Dat is bijna 1000 euro meer dan de eindejaarscampagne een jaar geleden en bijna 3000 euro meer dan de afgelopen zomercampagne!

Deze cijfers weerspiegelen het herstel en de groei van de partij in financiële zin. Ze zullen iedereen inspireren de opbouw van de partij na het 7e congres (mei vorig jaar) met nog meer enthousiasme voort te zetten!

De krant Manifest en de website zullen met ook deze financiële middelen verder kunnen worden uitgebouwd en de groei van de partij begeleiden. Want financiële steun blijft daarvoor onontbeerlijk!

J. E. M. A-S te E: 10,-; L v W te S: 75,-; G. B te D: 10,-; R. A. A te W: 25,-; M.E. v D en H.A.D. B te R: 200,-; A. K-P en H.R. K te S: 15,-; K.P. L te R: 500,-; L.A.B. B te L: 100,-; W.J. M te D: 50,-; F. R te B: 100,-; A. d. H en M. M. S te H 10,-; C. V te D: 25,-; A. G en M.G. N te M: 75,-; G. F. V te A: 70,-; B.A.J. W te O: 200,-; K. H te T: 100,-; Y. v.d. B te M: 45,-; D. v. S te ‘s G: 50,-; J.H. V en F. R te D: 35,-; J.L.F.M. J te W: 5,-; W. S: 10,-; G.H. W en H.M. N te H: 75,-; P. B te L: 5,-; C. H te T: 100,-; R. v.d. B en J.A. v. R te ‘s G: 50.-; T.J.M.W. V te A: 10,-; F.C.J. K te ‘s G: 30,-; R. S te A: 250,-; W. F. F te L: 10,-; R. M te F: 50,-; J.J. K: 50,-; W. B – H te R:100,-; F.B.M. M te E: 150,-; afd. F.M.: 750,-; R. F te Z: 20,-; M.W. K-K en E. K te A: 2,50; M. K te Z: 25,-; J. N te G: 20,-; A.A.H. v. T te A: 30,-; E. G te A: 1000,-; J.C. I te ‘s G: 250,-; B.A.J. W te O: 100,-; S.H. l’E te B: 50,-;

Totaal: € 4945.50


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019