Protest tegen uitholling onderwijs

Afdeling Amsterdam van de CJB

Op vrijdag 3 februari waren leerkrachten en ouders aanwezig bij het standbeeld van Theo Thijssen in Amsterdam, samen met de Algemene Onderwijsbond. Ze protesteerden tegen het schandalige besluit van de Amsterdamse schoolbesturen om een tijdelijke noodmaatregel, het opvangen van schaarse leerkrachten door mensen zonder lesbevoegdheid, structureel te maken. Het gaat hier specifiek om plannen die tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie ingevoerd waren.

De leraren en ouders staan solidair naast elkaar. Enerzijds raakt dit het levenspeil van de leraren, omdat er nog verdere druk komt te staan op hun al lage salarissen doordat hun opleiding zwaar ondergewaardeerd wordt. Anderzijds heeft dit ook effect op scholieren, die nu niet meer de gespecialiseerde aandacht gaan krijgen die ze van een bevoegde leerkracht kunnen verwachten. Ongetwijfeld gaat dit geen goed effect hebben op hun groei en ontwikkeling.

De jonge communisten van de CJB in Amsterdam strijden voor onderwijs van hoge kwaliteit dat voor iedereen toegankelijk is. Het huidige beleid is schadelijk voor de onderwijskwaliteit van vooral kinderen in de armste wijken. Juist die wijken waar de leerkrachten verdrongen worden, doordat hun lonen al jaren omlaag worden gedrukt.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019