Redactioneel

Nu het ongeveer een jaar geleden is dat de oorlog in Oekraïne escaleerde (niet begon, want er woedde in Oost-Oekraïne al enkele jaren oorlog) met de invasie door de Russische Federatie, lopen de internationale tegenstellingen verder op en is er een serieuze dreiging dat de situatie verder verslechterd. Tijdens de Veiligheidsconferentie in München riepen de NAVO en regeringsleiders op tot massale investeringen in bewapening. De concurrentie tussen de imperialistische machten wordt verder aangewakkerd door de sceptische economische vooruitzichten, aangezien financiële instellingen en economen een nieuwe economische crisis voorspellen.

In dezelfde trant probeert het kapitaal het aanbod van arbeidskrachten te verhogen door voltijd werken te stimuleren, maar juist door gebruik te maken van flexibilisering en deeltijdwerk. Daarom horen steeds vaker nieuws over de personeelstekorten. We plaatsen een uitgebreid artikel in deze krant dat hierop ingaat.

Ondertussen is in ons land het ‘politiek theaterseizoen’ geopend: met het oog op de aankomende verkiezingen voor de provinciale staten en waterschappen halen de burgerlijke politieke partijen alles uit de kast. Allerlei tegenstellingen worden uitvergroot, om te verhullen dat ze uiteindelijk allemaal – met wat accentverschillen hier en daar – dezelfde agenda van het grootkapitaal dienen. Een rits sociaaldemocratische partijen herinnert zich opeens weer dat ze heel links zijn en dat het ‘doorgeslagen’ kapitalisme het probleem is (nooit het kapitalisme zelf). Na de verkiezingen worden die zaken weer snel vergeten. Zorgwekkend is de blijvende invloed van extreemrechtse, fascistoïde partijen. Zij maken gebruik van de terechte woede over het afbraakbeleid om hun racistische en andere reactionaire denkbeelden aan te wakkeren.

Gelukkig biedt de geschiedenis lessen voor de strijd tegen fascisme en de klassenstrijd in het algemeen. In deze krant plaatsen we de openingstoespraak en de toespraak van de Commissie Antiracisme en Antifascisme op de herdenking die de NCPN en CJB dit jaar wederom organiseerden ter ere van de heldhaftige Februaristaking. Op de website vindt u ook andere bijdragen die op de herdenking werden voorgedragen:

Andere webartikelen zijn:

En we plaatsen in deze krant ook een uitgebreid stuk van de redactie naar aanleiding van het 40-jarig jubileum van Manifest. Het allereerste nummer van Manifest verscheen namelijk in februari 1983. Het artikel gaat in op het belang van Manifest als krant van de communistische partij, maar ook op haar perspectieven voor de toekomst.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende wereldwijde, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook voorwaarts.net van de CJB.

De volgende krant komt uit op 23 maart.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019