Redactioneel

De afgelopen week vond er een nieuwe tragedie plaats in de Middellandse Zee, waarbij waarschijnlijk honderden vluchtelingen en migranten zijn verdronken, waaronder vele kinderen. Dit jaar zijn er al ruim duizend vluchtelingen en migranten verdronken in de Middellandse Zee. Vorig jaar waren het er 2.400. Dat zijn slechts de mensen waarvan het bekend is. Achter de cijfers schuilen mensen die huis en haard hebben moeten achterlaten, vluchtend voor de bommen van de interventies in Afrika en het Midden-Oosten door de NAVO-landen, vluchtend voor de burgeroorlogen in de landen die door imperialistische inmenging verscheurd zijn, vluchtend voor politieke vervolging door reactionaire regimes, of vluchtend voor uitzichtloze armoede door de uitbuiting van de grote monopolies. Het imperialisme heeft de Middellandse Zee omgevormd tot een massagraf, terwijl de vluchtelingen en migranten die het wel overleven in mensonterende omstandigheden worden vastgehouden in vluchtelingenkampen. Het grootste gevaar is misschien wel om het ‘normaal’ te vinden. Communisten kunnen en zullen nooit accepteren dat dit nu eenmaal is hoe het is. Er zijn specifieke oorzaken die miljoenen mensen jaarlijks ontheemden, en tegen die oorzaken zullen we onvermoeibaar strijd blijven voeren.

Tenenkrommend zijn de hypocrisie en krokodillentranen van de EU en de burgerlijke regeringen over deze tragedie, terwijl ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor dit probleem. Terwijl de mensen verdronken, vond er een nieuwe NAVO-top plaats. Minister Ollongren van Defensie benadrukte dat de Nederlandse regering nog veel meer geld aan de NAVO zal besteden. Dat geldt ook voor de miljarden aan wapenleveringen voor de imperialistische oorlog in Oekraïne, waar het leed onverminderd doorgaat voor de bevolking, die het slachtoffer is van de botsende imperialistische belangen van de VS, NAVO en EU enerzijds, en kapitalistisch Rusland en zijn bondgenoten anderzijds. Ondertussen betaalt de arbeidersklasse in Nederland de rekening voor al die wapens die mensenlevens kapot maken.

We zullen komende tijd terugkomen op deze kwesties. In deze krant uitgebreid aandacht voor een andere kwestie waarover we de afgelopen tijd veel krokodillentranen zagen in Den Haag, namelijk voor de slachtoffers van de gaswinning in Groningen. We gaan uitgebreid in op deze kwestie en de historische achtergrond ervan.

We nemen in deze krant afscheid van de rubriek van Wiebe Eekman, die zeer betrokken is bij de milieubeweging, de arbeidersbeweging en de communistische beweging in België, en jarenlang elke krant een artikel schreef over actuele milieu-gerelateerde kwesties. Om gezondheidsredenen neemt hij nu een stapje terug, al blijft hij op de achtergrond met zijn kennis bijdragen aan Manifest. Zo heeft hij recent enkele leden van onze redactie een uitgebreide rondleiding gegeven in de regio Antwerpen over de strijd die daar gevoerd is voor de belangen van de arbeidersklasse en de bescherming van het milieu. We danken hem voor zijn inzet al die jaren. Vanzelfsprekend blijft Manifest artikelen publiceren die aandacht besteden aan de bescherming van het milieu. Zo publiceren we in deze krant het stuk ‘Klimaat en kapitaal’.

Tegelijkertijd introduceren we met deze krant trots twee nieuwe rubrieken. In de eerste rubriek ‘Je kan mij nog meer vertellen’ zal Roel Hoefmaker in een maandelijkse column diverse actuele kwesties aankaarten. De titel van de rubriek is ontleend aan een politieke slogan van de CPN voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1925. Want na al die jaren zijn we nog steeds niet uitgepraat.

De tweede rubriek van Bram Bosman, beheerder van kunstcollecties en schrijver van (jeugd-) verhalen, gaat over ‘Kunst en cultuur’, waarin diverse actuele maar ook historische onderwerpen over de kunsten zullen worden aangestipt. We hopen daarmee lezers op laagdrempelige, doch kritische wijze kennis te laten maken met progressieve kunst en cultuur, nieuwsgierigheid naar progressieve kunst te kweken, maar ook actuele kwesties aan te kaarten over cultuur.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende wereldwijde, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook voorwaarts.net van de CJB.

De volgende krant komt uit op dinsdag 19 september (in verband met de zomerpauze).

Lees op de website:


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019