KLASSIEK EN ACTUEEL

“(…)Tegenover Marx’ leer van de enig werkelijk revolutionaire klasse in de moderne samenleving brengen de sociaal-revolutionairen de drieëenheid intelligentsia, proletariaat en boeren in stelling, waarmee zij hun hopeloze begripsverwarring onthullen. Als men de intelligentsia tegenover het proletariaat en de boeren plaatst, dan betekent dit dat men hen beschouwt als een bepaalde maatschappelijke laag, als een groep personen die een maatschappelijke positie innemen, die even bepaald is als de maatschappelijke positie van de loonarbeiders en de boeren. Als een dergelijke laag is de Russische intelligentsia echter juist een burgerlijke en kleinburgerlijke intelligentsia. Met betrekking tot deze laag heeft de heer Stroewe helemaal gelijk wanneer hij zijn krant aanduidt als het orgaan van de Russische intelligentsia. Heeft men echter die intellectuelen op het oog, die nog geen bepaald maatschappelijk standpunt hebben ingenomen of die door het leven al van hun normale standpunt zijn afgestoten en overgaan naar de kant van het proletariaat, dan is het volledig onzinnig om deze intelligentsia tegenover het proletariaat te plaatsen. Net als elke andere klasse van de moderne maatschappij brengt het proletariaat niet alleen zijn eigen intelligentsia voort, maar wint het ook aanhangers uit alle kringen van goed opgeleide mensen.(…)”

Uit: Revolutionair avonturisme, Lenin, 1902.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019