De Tafel van Dialoog

5 october 2001

Akkoord van San Francisco de la Sombra om het vredesproces concreet te maken en te consolideren

In het plattelandsgebied van San Vicente del Caguán, zijn samengekomen, van de kant van de Nationale Regering, de Hoge Commissie voor de Vrede, Camilo Gómez en de Speciale Raadgever Juan Gabriel Uribe, en van de kant van de FARC-EP hun Commandant in Functie Manuel Marulanda Vélez, en zijn Sprekers aan de Tafel van Dialoog en Onderhandelingen Raul Reyes, Joaquín Gómez, Simón Trinidad, Carlos Antonio Lozada, Andrés París, en de Commandanten Jorge Briceño en Iván Rios, in acht nemend:

Wij komen overeen:

 1. Dat we met onmiddelijke ingang volledige studie studie zullen maken van het document met aanbevelingen gepresenteerd door de Comissie van Persoonlijkheden, dat themas bevat zoals het bestand met staakt het vuren en de vijandigheden, de ontvoering, akties om met het verschijnsel van paramilitarisme te staken en de eventuele bijeenkomst van een Nationale Grondwetgevende Vergadering, zonder af te wijken van de Gemeenschappelijke Agenda. De partijen vinden de andere instrumenten die hun werk verrijken en die discussiëren over de Tafel zeer waardevol.
 2. In deze nieuwe etappe, achten wij het van het grootste belang de presidentskandidaten, en de politieke bewegingen en partijen uit te nodigen, om zich te richten op de genoemde themas, om hun bijdrage te leveren aan het proces dat op gang is en ideeën uit te wisselen over de huidige politieke situatie in het land.
 3. Op dezelfde wijze zal de Tafel verschillende sectoren van het nationale leven uitnodigen om hun bijdrage te leveren aan het in gang zijnde proces.
 4. De tafel nodigt de Nationale Raad voor de Vrede uit om een uitwisseling van meningen over dezelfde themas te bewerkstelligen.
 5. De Tafel zal zijn werk intensiveren en in de eerste bijeenkomst zal het een tijdschema ontwikkelen voor de analyse van de genoemde documenten en voor de ontwikkeling van de beschreven aktiviteiten. Er zal een maandelijkse evaluatie zijn over de verkregen vooruitgang in de discussies over de genoemde themas en de publieke opinie zal worden hierover worden geinformeerd met inachtneming van de eerder overeengekomen informatiemechanismen.
 6. Wij benadrukken dat de gedemilitariseerde zone als enig doel heeft om de dialoog en de onderhandelingen te bespoedigen.
 7. In die zin onderschrijven wij:

  • a. Dat de enige autoriteit over deze zone uitgeoefend wordt door de democratisch gekozen burgemeesters en de overige gemeentelijke ambtenaren met inachtneming van de ejercida? door de Nationale Regering. De FARC bevestigt zo ook hun afspraak om hen te respecteren.
  • b. Dat de burgemeesters in de zone samen met de politie en de inspecteurs van politie hun functie kunnen uitoefenen en dat de FARC hun afspraak om hen te respecteren bevestigd.
  • c. In de gedemilitariseerde zone kunnen alle kandidaten net als de bewoners van deze vijf gemeenten hun politieke en verkiezingsaktiviteiten en realiseren.
  • d. De Tafel zal, samen met de Burgemeesters van de gemeenten van de gedemilitariseerde zone het houden van open bijeenkomsten bevorderen, zodat de bewoners van de zone hun bezorgdheden over de Tafel kunnen uiten. De Tafel zal toeschouwers kunnen uitnodigen op deze bijeenkomsten.
 8. Het voorgaande wordt gezegd met inachtneming van de rechten van de President in verband met de ontspanningszone.
 9. De FARC uiten en bevestigen dat de zogenoemde "miraculeuse vangsten" op de routes, geen deel uitmaken van hun politiek. In die zin zal de Farc al zijn leden de opdracht geven om dit soort aktiviteiten niet uit te voeren.
 10. De ondertekenaars van dit akkoord doen een oproep aan alle Colombianen om te blijven volhouden met het zoeken naareen politieke uitweg voor het Colombiaanse conflict.

5 october 2001

Tekenen:
Voor de Nationale Regering
Camilo Gómez Alzate
Alto Comisionado para la Paz
Juan Gabriel Uribe
Speciale Raadgever
Voor de FARC-EP
Manuel Marulanda Velez
Commandant in Functie van de FARC-EP
Woordvoerders van de FARC-EP
Raúl Reyes
Joaquín Gómez
Simón Trinidad
Andrés París
Carlos Antonio Lozada
Commandanten
Jorge Briceño
Iván Rios


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019