14 april 2002
Dit is de eerste - voorlopige - verklaring van het partijbestuur van de NCPN mbt de overwinning van Chavez in Venezuela.

Het volk zei BASTA

Democratisch verkozen president Chavez terug op zijn post.

De rechtse coup is voorbij; de president is terug.

Deze overwinning heeft verstrekkende positieve gevolgen voor de linkse krachten overal in de wereld.

Op zondag 14 april voltrok zich in de Bolivariaanse Republiek Venezuela een gebeurtenis van zeer groot belang voor de bevolking van Venezuela en voor alle progressieve krachten in de wereld.

In Venezuela nam de onderdrukte bevolking de macht terug van een aantal rijke en omgekochte, door de CIA gesteunde, coupplegers.

De meerderheid van het leger koos voor steun aan de acht maal democratisch gekozen president van het land: Hugo Chavez. De coupplegers startten de daadwerkelijke voorbereiding van de coup op 10 december 2001. Al die maanden werden zij openlijk gesteund door dagbladen als 'El Universal', 'El Nacional' en verschillende televisiekanalen, maar ook door de 'burgerlijke internationale pers'. Manifest bleef zich oriënteren op progressieve Venezolaanse bronnen, waaruit bleek dat Chavez vertrouwen had in de goede afloop van de begonnen Venezolaanse revolutie.

De leiding van de NCPN was, evenals veel andere communistische, arbeiders- en progressieve partijen, diep geschokt toen het er aanvankelijk op leek dat de rechtse militaire coup van AD (Acción Democratica), COPEI (rechtse christen-socialisten), de rechtse leiding van de olievakbond CTV (Carlos Ortega), van Alfrede Peña, de burgemeester van Caracas, van de werkgeversorganisatie FEDECAMARAS, wiens voorzitter, Pedro Carmona, door de coupplegers werd aangesteld als overgangspresident, zou lukken.

De NCPN is zich bewust van de vergaande gevolgen van de overwinning van de progressieve krachten in Venezuela. Het zal de klassenstrijd in Venezuela versterken, het zal een gunstige uitwerking hebben op de strijd van de Zuid-Amerikaanse progressieve krachten tegen het Amerikaanse imperialisme en voor onafhankelijkheid. Positief ook voor de strijd tegen de uitbuiting en armoede in dat continent. Maar het heeft een nog veel grotere invloed, ook elders op de wereld.

Het toont dat strijd lonend kan zijn, waar de brutale militaire overmacht van het imperialisme bij grote delen van de progressieve mensen een zekere gelatenheid begon op te roepen. De overwinning van de Venezolaanse revolutie geeft heel links een krachtige nieuwe impuls om door te gaan met de strijd en die ook te versterken.

De coupplegers startten met het schrappen van ruim veertig progressieve wetten en de olieleveranties aan Cuba. Bovendien beloofden de coupplegers hun positie in de OPEC te herzien. De overwinning van de democratische beweging van Chavez heeft zeer vergaande positieve internationale gevolgen, omdat de regering van Venezuela niet aan het lijntje van de VS loopt, maar een onafhankelijke koers vaart.

De NCPN feliciteert ook de kameraden van de CP van Venezuela, die een belangrijke rol spelen in de democratische revolutie van president Hugo Chavez.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019