Leverbaar bij NCPN: Haarlemmerweg 177, 1051 LB Amsterdam, tel. (020)6825019, fax 6828276, e-mail: lectuur@ncpn.nl
Prijzen in euro's, excl. verzendkosten

Boeken over imperialisme en oorlog

TitelOmschrijvingPagina'sprijs
BlufpokerDe grootmachten, Joegoslavië en de komende oorlogen
Michel Collon
45625,00
Do it for YugoslaviaReisverslag van het internationale kamp van de vriendschap
Annabelle Schouten
17911,50
Imperialism in the middle eastWith special reference to the struggle of the Palestinian people for national self-determination
Harpal Brar
74025,00
Palestina: De laatste kolonie? Lucas Catherine30920,00
De schaduw van de sterZionisme en antizionisme
Peter Edel
32720,00
Globalisering en armoedeOver het nut van armoede in de nieuwe wereldorde
Francine Mestrum
27125,00
11 septemberWaarom de kapers vrij spel kregen
Peter Franssen
18312,50
De mythe van de goede oorlogAmerika en WO 2
Pauwels
28522,50
Het ware gelaat van Uncle SamChomsky15010,00
Gevaarlijk EuropaMarxistische Studies nr 571757,50
De imperialistische globaliseringMarxistische Studies nr 551185,00
Economische crisis en oorlog in de 21e eeuwMarxistische Studies nr 591827,50
Irak, De inzet van de tweede GolfoorlogMarxistische Studies nr 601427,50
Elementaire principes van oorlogspropagandaAnne Morelli12715,00
Het vierde rijkDe brutale realiteit van de VS wereldheerschappij
Parenti
28522,50
De kloof en de uitweg.Een dwarse kijk op ontwikkelingssamenwerking. De balans van 50 jaar is negatief. 'Armoede is de ergste vorm van terreur'. 13510,00
Glopie kopie wereldbol.Globalisering voor beginners. Lees- en kijkboek met alle antwoorden. 'Een leerrijk stripverhaal, ook voor het verzet.' S.Mampaey, 17916,50
Irak oog in oog met de bezetter.Democratisering of koloniaal project. Moh.Hassan & D.Pestiau17615,00
Het imperialisme als hoogste stadium van het kapitalismeV.I. Lenin
6,00
OORLOGSJUNKS. Waarom de VS het militarisme niet kan laten. Een beeldverhaal door Joel Andreas, 7715,00
DE RATTENVANGER VAN HAMELN.De Wereldbank, armoede en ontwikkeling. Francine Mestrum.22222,00
GELD DOET DE WERELD DRAAIEN.Globalisering, eurodollars, informatiesnelweg, herstructurering, geldhandel. Barbara Garson. 37027,00
Made in ChinaMeningen van daar. 37 Chinezen aan het woord over razendsnelle veranderingen. Ng Sauw Tjhoi & Marc Vandepitte.29620,00
Geld en MachtOver het verband tussen mechanismen van de macht en de economische geschiedenis. René De Preter22818,50
Straf de ArmenHet nieuwe beleid van de sociale zekerheid36025,00
Pax AmericanaEen essay over politieke oorlog, terreur en mediamanipulatie638,75

Marxistische Studies

Kwartaalblad, uitgever IMASTvzw, Brussel (www.marx.be). Prijs per nummer 7,50, dubbelnummer 67-68: 15,00.
NrOnderwerp
79Flexicurity, het Arbeidsrecht onder Vuur
78Welke weg slaat China in? Socialisme op zijn Chinees
77Venezuela: anti-imperialisme en socialisme / Federalisme en separatisme in Belgie
76Kapitalisme en immigratie / Verzet in Griekenland
75Libanon, de ommekeer / Oost-Europa 15 jr later / Globalisering, een marxistische analyse
74De strijd tegen het Generatiepact / Gemeentefinacien
73Lissabon revisited, de herziening van de Lissabon-strategie
72De arbeidersklasse in het tijdperk van de transnationale ondernemingen
71Geschiedenis en betekenis van de Communistische Internationale
69-70De vergrijzing: Langer leven: weldaad of ramp?
67-68Hitler: een onstuitbare opgang? Opstellen over het fascisme (15 euro)
66Strategie en tactiek van de strijd tegen de Amerikaanse wereldwijde oorlog. 13de Internationaal Communistisch Seminarie, Brussel
65De Europese Unie en de Lissabon-strategie
64Het Chinese socialisme
63Heeft Amerika een Derde Wereldoorlog nodig?
61Communisten, moslims en christenen
60IRAK. De inzet van de tweede Golfoorlog
57Gevaarlijk Europa
55De imperialistische globalisering
41Het Communistisch Manifest, 150 jaar jong in een geschiedenis die meet met eeuwen

Brochures bij Manifest

OmschrijvingPrijs
60 jaar Februaristaking 1941, herdruk 2006: 65 jaar, uitgave NCPN en CJB3,00
Globalisering. Een aantal teksten/artikelen over het huidige imperialisme, verzameld in deze NCPN-brochure, die leiden naar een échte klassenanalyse2,00
Imperialisme in het Midden-Oosten, Harpal Brar op een NCPN-conferentie in 20020,50
Dit Europa Willen We Niet, De mythes ontmaskerd. Marc Vandepitte, Brussel2,50
NCPN Partijprogram, Hoofdstuk 1, Beginselen en Ontwerp Hoofdstuk 2, Organisatie1,00
NCPN Statuten. Incl. wijzigingen 4de Congres 20010,50
CUBA, een andere wereld is mogelijk. Brochure van Initiatief Cuba Socialista, 95 pag. Een schat aan cijfers over het socialistische Cuba.2,00
IN DE VOETSPOREN VAN CHE. Leven, ideeën en betekenis van Ernesto Guevara. Initiatief Cuba Socialista.2,00
Brochures van Steunpunt 'Free the 5' Cubans in American prisons en Comité Handen af van socialistisch Cuba1,00
Open brieven van Fidel Castro aan George W. Bush, 2004, Comité 'Handen Af van Socialistisch Cuba'0,50

Cuba

OmschrijvingPrijs
El Che Vive! 124 jonge reporters in Cuba. Dagboeken van de Belgische delegatie naar het WERELD JEUGD FESTIVAL op Cuba in 1997. EPO/Antwerpen. 170 pag.10,00
CUBA; MIJN SLINGER IS DIE VAN DAVID. EPO/Antwerpen. Martin Braem/Maggy Doumen, 253 pag. Dit boek leidt de lezer rond in het rijke wapenarsenaal waarover de VS sinds 1959 beschikken om de Cubaanse revolutie te lijf te gaan: militaire invasie, moordaanslagen op Castro, diplomatieke druk, bacteriologische oorlogsvoering, economische blokkade, enz...10,00
De CIA CONTRA CHE. Philip Agee in het voorwoord: Dit boek is een inspiratiebron om Cuba effectief te steunen tegen de reactionaire krachten in de VS, geleid door de CIA, die verantwoordelijk is voor Ché's dood. Cupull & Gonzalez, EPO/Antwerpen, 160 pag.5,00
Het ECONOMISCH DENKEN VAN CHE GUEVARA. Carlos Tablada. EPO, 253 pag. Che Guevara, de guerillero, vocht zijn leven lang voor "de nieuwe mens". Che had tussen 1959 en 1965 belangrijke functies in de regering en in de Communistische Partij van Cuba. Voor hem was de sleutel in de opbouw van het socialisme: het proces van groeiende politieke bewustwording.10,00
DE GOK VAN FIDEL. Cuba tussen socialisme en kapitalisme? Marc Vandepitte. EPO, 1998. 238 pag. Begin jaren '90 werd Cuba geconfronteerd met de zwaarste crisis sinds het begin van de revolutie, mede door de blokkade door de VS. Commentatoren voorspelden - eens te meer - het spoedige einde van deze roemrijke revolutie. Vanaf 1995 zijn die pessimistische analyses achterhaald door de feiten en laat de Cubaanse economie een opmerkelijk herstel zien. Maar gaat dit niet ten koste van de revolutionaire verworvenheden? Ontstaat er geen kloof tussen dollarbezitters en niet-dollarbezitters? Glijdt het land niet langzaam maar zeker af naar het kapitalisme zoals dat eerder gebeurd is met de Sovjet-Unie? Kan een socialistisch eiland temidden van een kapitalistische oceaan in z'n eentje standhouden? En hoe zit het met het eenpartijstelsel? Op al deze vragen wordt nauwgezet ingegaan. Het boek is ook bedoeld voor al wie op zoek is naar een alternatief voor het huidige kapitalistische bestel. (Uitverkocht)10,00
HET COMPLOT. Dissidenten en huurlingen tegen Cuba. Hernando Calvo Ospina /Katlijn Declercq. EPO/Antwerpen, 268 pag. Met een fijne kam gaan zij door het wereldje van de Cubaanse opposanten en huurlingen, die de allure kregen van dissidenten. De getuigenissen spreken voor zich.10,00
DE GUERILLA-OORLOG. Ernesto Che Guevara. Aurora, 237 pag.12,00
CUBA, een andere wereld is mogelijk. Brochure van Initiatief Cuba Socialista, 95 pag. Een schat aan cijfers over het socialistische Cuba.2,00
IN DE VOETSPOREN VAN CHE. Leven, ideeën en betekenis van Ernesto Guevara. Initiatief Cuba Socialista.2,00
Brochures van Steunpunt 'Free the 5' Cubans in American prisons en Comité Handen af van socialistisch Cuba1,00

Marxisme-Leninisme

Geen revolutionaire praktijk zonder revolutionaire theorie.
Studie van de klassieken van het Marxisme-Leninisme blijft van zeer grote betekenis.

AuteurOmschrijvingPagina'sprijsUitgever
Engels, Fr. De Anti-Duehring 5485,75Progres
Engels, Fr. De beginselen van het communisme 1245,00Pegasus
Engels, Fr. Kan Europa ontwapenen? 1455,00Pegasus
Engels, Fr. Loon, vakbond, arbeiderspartij 715,00Pegasus
Engels, Fr. De ontwikkeling van het socialisme van utopie tot wetenschap1345,00Progres
Engels, Fr. De oorsprong van het gezin, de particuliere eigendom en van de staat2258,85Pegasus
Engels, Fr. Over het boerenvraagstuk 905,00Pegasus
Engels, Fr. Over 'Het Kapitaal' van Karl Marx 1245,00Pegasus
Engels, Fr. Revolutie en contrarevolutie in Duitsland 1815,00Pegasus
Engels, Fr. De rol van het geweld in de geschiedenis 1605,00Pegasus
Engels, Fr. De toestand van de arbeidsklasse in Engeland 3666,90Progres
Lenin, W.I. De april-stellingen 1125,00Pe
Lenin, W.I. Briefwisseling met Hollandse communisten 803,50Progres
Lenin, W.I. Een schrede voorwaarts, twee schreden achterwaarts, 634,70?
Lenin, W.I. Het imperialisme als hoogste stadium van het kapitalisme 1745,75Pegasus
Lenin, W.I. Karl Marx 605,75Pegasus
Lenin, W.I. Keuze uit zijn werken, deel I 6917,50Progres
Lenin, W.I. Keuze uit zijn werken, deel II 6297,50Progres
Lenin, W.I. Keuze uit zijn werken, deel III 5657,50Progres
Lenin, W.I. De laatste brieven en artikelen 783,50Progres
Lenin, W.I. De 'linkse stroming', een kinderziekte vh communisme, 1365,75Pegasus
Lenin, W.I. Marxisme en staat 1245,75Pegasus
Lenin, W.I. Materialisme en empiriocriticisme 46310,00Progres
Lenin, W.I. Over de emancipatie van de vrouw 1265,00Progres
Lenin, W.I. Over het recht der naties op zelfbeschikking 2095,75Progres
Lenin, W.I. Over de taken van de jeugd 363,50Pe
Lenin, W.I. Over het utopische en het wetenschappelijke socialisme 2785,75Progres
Lenin, W.I. Over vreedzame coexistentie 1745,00Progres
Lenin, W.I. De proletarische revolutie en de renegaat Kautsky 1605,75Pegasus
Lenin, W.I. Staat en revolutie 146 ?
Lenin, W.I. Wat te doen? 2346,20?
Marx, K. De achttiende Brumaire van Louis Bonaparte 1705,75Pegasus
Marx, K. De armoede van de filosofie 2305,75Progres
Marx, K. Brieven aan Kugelman 1496,00Progres
Marx, K. De burgeroorlog in Frankrijk 1606,00Pegasus
Marx, K. Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie 28811,35Pegasus
Marx, K. Het Kapitaal I 60415,00Ha
Marx, K. De klassestrijd in Frankrijk 1965,75Pegasus
Marx, K. Kritiek op het program van Gotha 905,75Pegasus
Marx, K. Loonarbeid en kapitaal 8010,00Pegasus
Marx, K. Loon, prijs en winst 845,75Pegasus
Marx, K. Over godsdienst, staat en het joodse vraagstuk 11311,50Pegasus
Marx, K. Voor-kapitalistische maatschappijvormen 725,00Pegasus
Marx, K. / Engels, Fr.Brieven over het historisch materialisme 645,00Pegasus
Marx, K. / Engels, Fr. Het communistisch manifest 11210,90Pegasus
Marx, K. / Engels, Fr. Ierland, eiland in oproer 2658,95Pegasus

Pegasus = Uitgeverij Pegasus, Amsterdam
Progres = Uitgeverij Progres, Moskou

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019